Videospeler inladen...

Vlaamse regering investeert 1,25 miljard euro in 18 "leefbaarheids­projecten" rond Antwerpse ring 

Nadat de Vlaamse regering vorig jaar een akkoord heeft bereikt met actiegroepen over de Oosterweelverbinding, schuift Vlaanderen nu 18 "leefbaarheidsprojecten" naar voor die gerealiseerd zullen worden op en rond de Antwerpse ring. Er komen overkappingen, zoals eerder aangekondigd, maar ook een fietsersbrug maakt deel uit van een plan, nieuwe fietspaden en een zwemvijver aan het Antwerpse Noordkasteel. Van een volledige overkapping is evenwel nog geen sprake: volgens het huidige plan wordt ongeveer een kwart van de ring overkapt.

In maart vorig jaar bereikte de regering een overeenkomst met verschillende actiegroepen in verband met het Oosterweel­dossier. Er werd beslist dat de Antwerpse ring overkapt zou worden, er werd aangekondigd dat er aparte tracés komen voor auto's die in de stad moeten zijn en doorgaand verkeer, en de Vlaamse regering zou inspanningen doen om ervoor te zorgen dat er minder auto's naar Antwerpen komen. In ruil zouden de actiegroepen hun klacht bij de Raad van State terugtrekken.

Vandaag is die overeenkomst met de actiegroepen concreet gemaakt. De Vlaamse regering maakt 1 miljard euro vrij voor 18 verschillende projecten, de stad Antwerpen en de Haven investeren 250 miljoen euro, waardoor de totale investering 1,25 miljard euro zal bedragen.

In totaal zal hiermee 3,25 kilometer nieuwe overkapping worden gerealiseerd. Vooral in het Noorden, ter hoogte van het Sportpaleis, en het Zuidstation ter hoogte van de A12. De delen die niet overkapt worden, krijgen meer groene bermen en er worden maatregelen genomen om de geluidsoverlast te beperken.

"De helft van de bouwkranen in Vlaanderen staat al in Antwerpen", zegt de Antwerpse burgemeester, Bart De Wever (N-VA). "Die andere helft mag nu ook komen."

Elke Antwerpenaar zal onmiddellijk de winst ondervinden", zegt De Wever. En het zullen vooral de sociaal zwakkere wijken, met name in het noordoosten van de stad (o.a. Den Dam, Luchtbal, Borgerhout), zijn die de grootste vruchten zullen plukken, zo benadrukken de burgemeester en Oosterweel-intendant Alexander D'Hooghe.

"Het zijn die wijken die 150 jaar lang hebben opgedraaid voor de industriële lasten van de stad die nu de grootste winst boeken. We pakken de bronnen van geluidsoverlast aan en het groen gaat erop vooruit met joekels van parken", zegt D'Hooghe. In totaal, over de verschillende projecten heen, komt er volgens de intendant 400 ha bruikbare groene ruimte bij. "Dat is 28 keer het stadspark van Antwerpen."

(Lees voort onder de tweet.)

Eerst was er sprake van een Lange Wapperbrug voor auto's, nu wordt het een "fiets-wapper"

Ben Weyts (N-VA)

De ring wordt dus (nog) niet volledig overkapt, zoals actiegroepen hadden gevraagd. "Dit is nog maar het begin", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). "Maar dit is al een serieuze investering."

"Er wordt niet enkel geïnvesteerd in weginfrastructuur", aldus Weyts. "We spraken lang over een Lange Wapperbrug, voor auto's over de Schelde. Wel, we krijgen nu een fiets-wapper."

Actiegroepen tevreden

De verschillende actiegroepen Ademloos, stRaten-generaal en Ringland, zijn positief over het bereikte akkoord. "Dit is een superbelangrijke dag voor ons. De overkapping krijgt hiermee het statuut van "beslist beleid". We hebben hiermee het punt bereikt waarop er geen ommekeer meer mogelijk is", zegt Manu Claeys van stRaten-generaal. Wim Van Hees van Ademloos ziet nog wel enkele mogelijke "knipperlichten", zoals de realisatie van de 50/50 modal split.

Intussen moet de Vlaamse regering wel op zoek naar een nieuwe intendant. De opdracht van Alexander D'Hooghe zit er namelijk op. Bedoeling is dat de volgende intendant een opdracht krijgt van 1 jaar, een mandaat dat maximaal 7 keer met telkens 1 jaar kan verlengd worden. D'Hooghe sluit echter niet uit dat hij zich met zijn team opnieuw kandidaat stelt. 

Nieuwe locatie voor Sint-Jozef

Het akkoord bevat ook een oplossing voor het dienstenverleningscentrum Sint-Jozef op de Luchtbal. Dat centrum, met zowel een schooltje voor buitengewoon onderwijs voor 300 leerlingen en een internaat als een zorginstelling met zo'n 500 medewerkers, wordt geherlokaliseerd. "Dat is het beste voor de leefbaarheid en het welzijn van de betrokkenen", legt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) uit. Het centrum zou een nieuwbouw krijgen op de Rozemaai in Ekeren. De kosten worden geraamd op 32 miljoen euro en zullen gedeeld worden door de instelling zelf, de stad Antwerpen, de BAM en de Vlaamse overheid.

Dit zijn de 18 projecten:

 • Oosterweelknoop/Noordkasteel: er wordt 14 miljoen euro vrijgemaakt om de geluidsoverlast in de buurt te verminderen. Het park rond het Noordkasteel zal een zwemvijver krijgen.
 • De R1 zal verlaagd worden in noordelijke richting tot aan de Masurebrug, zo kan dat stuk in een latere fase ook overkapt worden. Er worden geluidsbuffers aangelegd om de geluidsoverlast in Merksem te verminderen. Kostprijs: 70 miljoen euro.
 • In de buurt van het station Antwerpen-Luchtbal komt er een overkapping van 850 meter. Er worden inspanningen gedaan om fiets en openbaar vervoer "vlot op elkaar te laten aansluiten om combimobiliteit te stimuleren". Kostprijs: 368 miljoen euro.
 • In de Damwijk komt er een overkapping. Op de overkapping komt een park en "vrijetijdsvoorzieningen". Kostprijs: 15 miljoen euro.
 • Ter hoogte van het Albertkanaal komen er fietsverbindingen aan de R1 en wordt er geïnvesteerd in de "ecologische continuïteit" van de groenzones. Kostprijs: 6 miljoen euro.
 • Aan het Sportpaleis stond al een overkapping gepland, dat project wordt uitgebreid. De Damwijk en de wijk Kronenburg in Deurne zullen verbonden worden. De zone rond het Sportpaleis, waar veel evenementen plaatsvinden, zou beter toegankelijk moeten worden. Kostprijs: 147 miljoen euro.
 • De op- en afritten van de Ten Eeckhovelei in Deurne worden overkapt, dat zou de leefbaarheid in de wijk moeten verbeteren. Kostprijs: 63 miljoen euro.
 • Er wordt geïnvesteerd in de ringzone tussen Deurne en Borgerhout. Hier wordt geen bedrag op geplakt.
 • Er komt een overkapping van 100 meter tussen het Rivierenhof en Hof Ter Loo, dat kost 122 miljoen euro.
 • In Berchem wordt de ring "ingekapseld in een snoer van groene buffers en fietspaden". Kostprijs: 23 miljoen euro.
 • Diezelfde "groene buffers" komen er ook ter hoogte van Wilrijk, goed voor 55 miljoen euro.
 • Ter hoogte van de Jan De Voslei wordt de bestaande overkapping van de A12 uitgebreid met 620 meter. Kostprijs: 145 miljoen euro.
 • Het zogeheten "park knoop zuid" aan de uitrit van de Kennedytunnel zal verder "verparkt" worden en er komt een fietsnetwerk door.
 • Ter hoogte van de Kennedytunnel "wordt de kaaizone ingericht als een schakel voor zachte mobiliteit". Kostprijs: 22 miljoen euro.
 • De brug waarover burgemeester Bart De Wever eerder sprak, voor voetgangers en fietsers, wordt gerealiseerd. Kost: 49 miljoen euro.
 • Op Linkeroever komt er ook een fietsersbrug over de E17, om zo het Burchtse Weel te verbinden met het Galgenweel. Kostprijs: 26,5 miljoen euro.
 • In Zwijndrecht wordt de geluidsoverlast met 10 decibel verminderd dankzij "stille bermen", kostprijs: 48 miljoen euro.
 • Diezelfde stille bermen komen er ook op Linkeroever met een geplande kostprijs van 36 miljoen euro.

Bekijk hier het fragment uit “Het Journaal”: 

Videospeler inladen...

Meest gelezen