Hangt de kans op gezinshereniging af van je nationaliteit?

De kans om als erkend vluchteling je gezin weer te zien en samen een leven op te bouwen hier in België lijkt af te hangen van je nationaliteit. Als Syriër lukt dat in het overgrote deel van de gevallen. Maar voor wie uit Guinea, Eritrea en Somalië komt is de kans een pak kleiner. Dat staat in het jaarverslag van het Federaal Migratiecentrum Myria: "Het verschil is ontoelaatbaar"

Als Syriërs een aanvraag indienen tot gezinshereniging wordt slechts 4 procent geweigerd. Bij Eritreeërs, Somaliërs en Guineeërs is dat 45 procent. "Er zijn aanwijzigingen dat het bij de weigeringen vooral gaat over het niet beschikken van authentieke documenten", vertelt Astrid Declercq van Myria.

Het verkrijgen van authentieke documenten is zeer moeilijk voor mensen uit welbepaalde landen. Soms erkent België de regering die de documenten uitschrijft niet (Somalië bijvoorbeeld), soms wordt getwijfeld aan de echtheid van stempels, in andere gevallen is het gewoonweg niet mogelijk om tijdig aan de documenten te raken omdat er geen (goed)werkende dienst is voor de burgerlijke staat of geboortecertificaten. "De burgerlijke stand in Syrië werkt relatief goed, maar in andere landen of regio's is dat niet altijd zo", zegt Astrid. Bovendien is het door de delicate situatie voor de familie in het herkomstland soms ronduit gevaarlijk om te proberen aan de nodige documenten te komen.

Geen officiële documenten, geen gezinshereniging?

"Als er geen authentieke documenten zijn, kunnen familiebanden toch vaak op een andere manier geloofwaardig bewezen worden", stelt Myria. "Bij het opstellen van de vreemdelingenwet is rekening gehouden met de onmogelijkheid  om aan originele documenten te komen. We vragen Dienst Vreemdelingenzaken om die mogelijkheid toe te passen." 

Race tegen de tijd voor minderjarigen

Niet-begeleide minderjarigen die asiel krijgen in België hebben recht op hun gezin. Ze kunnen dus met andere woorden ouder(s) en eventuele broer(s) en zus(sen) weerzien door gezinshereniging. Maar dan moet de asielprocedure tijdig afgerond zijn. Op de achttiende verjaardag vervalt het recht op gezinshereniging. Het Europees hof van justitie oordeelde eerder dit jaar dat als ze minderjarig waren bij de asielaanvraag, ze dat recht wel behouden. 

Waarom is een gezinsleven zo belangrijk?

Het recht op een gezinsleven is een essentieel recht van de vluchteling. Dat zegt de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties op basis van internationale verdragen. Uit studies zou ook blijken dat lang gescheiden leven van je gezin nefast is voor je welzijn. "Een hereniging vergroot de kans dat je je nieuwe leven goed kunt opbouwen en dat is ook in het voordeel van het gastland", aldus de VN Vluchtelingenorganisatie.

Meest gelezen