Linkebeek stemt motie tegen wetsontwerp woonstbetreding

De gemeenteraad van Linkebeek heeft maandagavond een motie goedgekeurd tegen het wetsontwerp woonstbetreding dat politiediensten de mogelijkheid biedt om de verblijfplaats van mensen zonder papieren te betreden zonder hun toestemming.  

Opvallend was dat de Franstalige raadsleden voor het eerst verdeeld stemden sinds eind mei bekend raakte dat Damien Thiéry en Yves Ghequière bij de komende gemeenteraadsverkiezingen aparte kieslijsten zullen indienen.

Zich baserend op het grondwetsartikel over de onschendbaarheid van de woning en een recent arrest waarin het Grondwettelijk Hof delen van "Potpourri II-wet" vernietigt, wijst Linkebeek vooreerst op een aantal juridische bezwaren tegen het wetsontwerp. "Het recht op eerbiediging van het privéleven en het recht op onschendbaarheid van de woning zijn fundamentele beginselen van onze democratie. Het wetsontwerp stigmatiseert personen die hier illegaal verblijven door het fundamenteelste recht op verdediging af te schaffen", aldus de motie. Hierin wordt er verder op gewezen "dat burgers van Linkebeek migranten onderdak verlenen bij hen thuis en op die manier humanitaire hulp verschaffen aan mensen in nood".

De motie werd goedgekeurd met acht stemmen voor en vier tegen. De zes raadsleden uit de fractie van Yves Ghequière en de twee verkozenen van de Vlaamse lijst ProLink stemden voor, de vier raadsleden die achter Damien Thiéry blijven staan, stemden tegen. Thiéry zelf was niet aanwezig. Het was de eerste keer dat de Franstalige raadsleden in Linkebeek verdeeld stemden. Bij de behandeling van een ander punt deed zich tijdens de raadzitting een incident voor toen Dominique Schwartz (uit de fractie-Thiéry) in het Frans een uiteenzetting deed. Burgemeester Valerie Geeurickx, die de raad voorzat, stelde begrip te hebben dat hij dit deed, maar dat ze dit niet kon toestaan.

Meest gelezen