foto peter Hilz (C)

Ruim een op de drie werkgevers krijgt vacatures moeilijk ingevuld

Het aantal werkgevers dat moeilijkheden ondervindt om geschikte werknemers te vinden, neemt snel toe. In een enquête van hr-groep Manpower geeft 35 procent van de Belgische werkgevers aan vacatures moeilijk ingevuld te krijgen, het hoogste cijfer sinds 2011.

De kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is zichtbaar in de drie gewesten, zo blijkt uit de antwoorden van 754 werkgevers in België. In Vlaanderen geeft 38 procent van de werkgevers aan problemen te hebben om de juiste werkkrachten te vinden. Dat is 7 procent meer dan vorig jaar. In Brussel is dat 35 procent, in Wallonië 30 procent. Het probleem wordt groter naarmate een bedrijf groter is.

De voornaamste oorzaken van de wervingsproblemen zijn volgens de werkgevers dat er niet genoeg kandidaten zijn, dat ze niet de nodige competenties hebben of dat ze niet genoeg ervaring hebben.

Skills, skills, skills

Het is geen verrassing dat geschoolde arbeiders (zoals elektriciens en lassers) het moeilijkst te vinden zijn, gevolgd door technici en chauffeurs. Ook vacatures voor boekhoudkundige en financiële profielen, ingenieurs en IT-profielen blijken moeilijk in te vullen.

Het tekort aan talenten piekt, concludeert Ann Boterman van ManpowerGroup Benelux in "De ochtend" op Radio 1. "Het sleutelwoord op de arbeidsmarkt is dus niet meer alleen 'jobs, jobs, jobs' maar ook 'skills, skills, skills'."

Bedrijven moeten vandaag meer nadenken over opleidingen om die kloof in te vullen

Ann Boterman, ManpowerGroup Benelux

Manpower pleit ervoor niet alleen te focussen op technische competenties (zogenaamde "hard skills") of knelpuntberoepen, maar ook aandacht te hebben voor "soft skills", zoals het vermogen om samen te werken, problemen op te lossen of te communiceren.

"Bedrijven moeten vandaag meer nadenken over opleidingen om die kloof in te vullen", zegt Boterman. "Anderzijds zien we dat zij meer beroep doen op externen - uitzendkrachten of experts - die hun noden op korte termijn kunnen invullen. Dan gaat het vooral over financiële profielen, it'ers en ingenieurs die imminent nodig zijn."

Herbeluister hieronder het gesprek met Ann Boterman van Manpower in "De ochtend":

Japan hardst getroffen

De problemen zijn niet beperkt tot België. Wereldwijd verklaarde 45 procent van de 43.000 ondervraagde werkgevers moeilijkheden te ondervinden bij het vinden van geschikt talent. Dat is de hoogste score in 12 jaar.

De hardst getroffen landen zijn Japan (89 procent), Roemenië (81 procent) en Taiwan (78 procent). In Europa scoren Duitsland (51 procent) en Zweden (42 procent) het hoogst, terwijl werkgevers in bijvoorbeeld Spanje (24 procent), Nederland (24 procent) en het Verenigd Koninkrijk (19 procent) zich minder zorgen maken.

Meest gelezen