US BORDER PATROL

Trump moet uitspraak federale rechter volgen: migrantengezinnen moeten binnen de 30 dagen herenigd worden

Een federale rechter in San Diego heeft beslist dat migrantenkinderen binnen de 30 dagen herenigd moeten worden met hun ouders. Kinderen jonger dan 5 jaar moeten zelfs binnen de 14 dagen met hun familie herenigd worden. Binnen de 10 dagen moet er ook contact mogelijk zijn tussen ouders en kinderen. Daarmee gaat de rechter in tegen de Amerikaanse president Donald Trump die sinds enkele weken een strengere immigratiepolitiek toepast. "De regering moet de uitspraak van de rechter volgen", zegt correspondent Björn Soenens vanuit de VS.

"De federale rechter in San Diego, Californië, deed haar uitspraak na een klacht van een Congolese moeder die in november vorig jaar na haar aankomst in de Verenigde Staten, gescheiden werd van haar zesjarige dochter", zegt onze correspondent Björn Soenens. "De rechter oordeelt dat het decreet van president Trump om migrantenkinderen en hun ouders sneller te herenigen, toch blijkbaar niet snel genoeg werkt."

Blijkbaar oordeelt de rechter dat de hereniging waar president Trump over spreekt, niet snel genoeg gebeurt

Björn Soenens, Amerika correspondent

Vorige week vaardigde president Trump na aanhoudende druk een decreet uit dat migrantenkinderen sneller met hun ouders herenigd moesten worden. Dat decreet kwam er nadat de Amerikaanse immigratiediensten sinds enkele weken het zerotolerancebeleid toepasten op gezinnen die illegaal de Mexicaans-Amerikaanse grens overstaken, waardoor kinderen en ouders apart opgesloten werden.

"Maar het decreet dat de hereniging mogelijk maakt, dateert nu van een week geleden"; legt Soenens uit. "Volgens de regering-Trump zijn er al 500 kinderen opnieuw met hun ouders hereingd, maar dan blijven er nog zeker 2.000 over. Vanavond was er op de zender NBC opnieuw een fragment te horen van huilende kinderen in opvangcentra. Dat soort toestanden moet nu snel gaan ophouden, zegt de federale rechter. Naast die rechterlijke uitspraak valt niet te kijken, de regering-Trump zal die moeten volgen."

17 Amerikaanse staten in rechtszaak

In een andere rechtszaak kondigden zeventien Amerikaanse staten aan dat ze de migratiepolitiek van de federale regering willen aanvechten voor een rechtbank in Seattle. Het gaat om staten waar een Democratische politicus minister van Justitie is, zoals New York en Massachusetts. Ook deze staten zijn van oordeel dat het decreet van Trump  om gezinnen sneller te herenigen te vaag blijft en voor de betrokken gezinnen te laat komt. "Die rechtzaak is bijna oud nieuws nu, na de uitspraak van de federale rechter (zoals hierboven uitgelegd nvdr.)", zegt Soenens.

Herbeluister hier het gesprek in "De ochtend"

Meest gelezen