Nieuw geld voor restauratie kolonie Merksplas, straks werelderfgoed?

De Vlaamse overheid komt met ruim 2 miljoen over de brug om de vroegere landloperskolonie van Merksplas op te knappen, aan de vooravond van een belangrijke beslissing van de Unesco.

1823. Van België was nog geen sprake. In het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden werden kort na elkaar verschillende "Koloniën van Weldadigheid" opgericht. Wie als landloper, vagebond of "sociaal onaangepaste" werd bestempeld, werd verplicht tewerkgesteld op de boerderij of in de werkplaatsen. Dat gebeurde op basis van de wet op de landloperij, die tot 1993 bleef bestaan.

Er waren 5 kolonies in wat nu Nederland is,  één in Merksplas en ook één in Wortel (Hoogstraten). Eén van de bewoners van Merksplas was de vader van zanger Johnny Halliday, Léon Smet.

Na de sluiting dreigde het gebied verkaveld te worden. Maar sinds enkele jaren worden de prachtige sites, met interessante gebouwen, landerijen en dreven gerestaureerd. Voor de zevende fase van de opknapbeurt van Merksplas trekt Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en minister van Onroerend Erfgoed een premie uit van ruim 2 miljoen euro. Het geld is bestemd voor de kapel, die een polyvalente zaal wordt.

Werelderfgoed?

De nieuwe financiering komt aan de vooravond van een belangrijke vergadering van de Unesco, de cultuurorganisatie van de VN. Die beslist zaterdag of de kolonies werelderfgoed worden of niet. Een eerder advies was negatief, maar minister-president Bourgeois is toch hoopvol. “Een erkenning betekent een visitekaartje dat het draagvlak voor ons erfgoed nog versterkt.” In Merksplas volgen ze de besluitvorming van de Unesco in ieder geval op een groot scherm, live vanuit Bahrein zaterdag.

Meest gelezen