Videospeler inladen...

Vlaams Belang helpt Vlaamse meerderheid aan stemmen voor het indienen van een belangenconflict

Het Vlaams Parlement roept een belangenconflict in tegen de decumulregeling die het Brussels Parlement wil invoeren. De Vlaamse meerderheidspartijen hadden daarvoor de stemmen nodig van Vlaams Belang.

Het Brussels parlement wil het cumuleren van lokale en regionale of nationale mandaten verbieden. Daardoor zou een burgemeester of schepen niet langer tegelijkertijd parlementslid kunnen zijn. De Franstalige partijen in Brussel zijn gewonnen voor deze decumul, maar bij de Nederlandstalige Brusselse partijen was er geen meerderheid te vinden voor deze decumul: SP.A en Groen zijn voor, de andere partijen tegen.

Een speciale beschermingsregel voor de Vlamingen in Brussel, stelt dat een ordonnantie (wet) pas goedgekeurd kan worden als er een meerderheid is in beide taalgroepen. Omdat die er aan Nederlandstalige kant niet is, is de ordonnantie over de decumul voorlopig niet goedgekeurd, maar na een maand kan er opnieuw gestemd worden, en dan is er geen meerderheid aan Vlaamse kant meer nodig. Die regeling werd destijds ingevoerd omdat gevreesd werd dat als het Vlaams Blok te machtig zou worden in Brussel, de partij alle wetgeving zou kunnen blokkeren.

Principes

Als de Brusselse decumul wordt goedgekeurd, kunnen ook de zes Vlaamse Brusselaars die in het Vlaams Parlement zitten geen lokale en regionale mandaten meer cumuleren, terwijl de andere leden van het parlement dat wel kunnen doen.

De Vlaamse meerderheidspartijen vinden dat een discriminatie en voeren aan dat SP.A en Groen met hun steun voor de decumul de positie van de Vlamingen in Brussel ondermijnen. De twee oppositiepartijen van hun kant zeggen dat het de meerderheid er alleen om te doen is de postjes van politici die cumuleren te beschermen.

N-VA, Open VLD en CD&V stelden voor om een belangenconflict in te dienen tegen het Brussels Parlement, waardoor de goedkeuring van de ordonnantie minstens twee maanden uitgesteld wordt. Om de motie in die zin goed te keuren hadden ze wel een drievierde meerderheid nodig, waar de drie partijen op zich niet aankomen. Maar omdat het Vlaams Belang zich bij de meerderheid aansloot werd de motie uiteindelijk met 91 stemmen voor en 25 tegen goedgekeurd.

Meest gelezen