"Mogen moslims een hand geven aan iemand van het andere geslacht?" 

"Mag een moslim zwemmen tijdens de ramadan?" "En mogen moslims een hand geven aan iemand van het andere geslacht?" Dat zijn twee van de vragen die strafpleiter Walter Damen, imam Brahim Laytouss en enkele anderen in hun nieuwe boek "De islam in 51 vragen en antwoorden" bundelen. "Het boek vult een leemte die er al jaren heerst", vertelt Laytouss in "De Ochtend" op Radio 1. "Jongeren kregen geen heldere antwoorden die samengaan met hun Vlaamse en Europese context."

Een leidraad voor jonge moslims die op zoek zijn naar hun complete identiteit. Dat vat het nieuwe boek van onder meer advocaat Walter Damen en imam Brahim Laytouss samen. Aan de hand van 51 concrete vragen en antwoorden wordt uitgelegd wat de islam precies inhoudt. Enkele - praktische - voorbeelden? "Is de hoofddoek verplicht?" en "wat als de gynaecoloog een man is?".

En er is nood aan, zo benadrukt mede-auteur Brahim Laytouss in "De Ochtend". "We hebben met ons deradicaliseringsprogramma Deradiant gemerkt dat er - naast de ideologische gesprekken die gevoerd worden met gedetineerden en ex-gedetineerden - ook veel vragen waren vanuit families, vrienden en gewone moslimjongeren. Vragen over maatschappelijke, medische en spirituele zaken."

"Een leemte in onze bibliotheken vullen"

Die vragen kwamen er volgens Laytouss omdat er een leemte te vullen was. "Ik denk dat we in onze Nederlandse bibliotheek heel wat problemen gehad hebben met eenzijdige meningen die altijd aan bod kwamen. Daardoor liet men jongeren gefrustreerd en gedesoriënteerd achter, omdat ze geen heldere antwoorden kregen die samengaan met hun Vlaamse en Europese context. We kunnen niet terecht bij de klassieke antwoorden, want we worden geconfronteerd met hele nieuwe situaties. Het boek gaat een leemte vullen die er al jaren is en heerst. Maar er zullen nog vele boeken moeten volgen om te werken aan de evenwichtige islamitische identiteit in Vlaanderen, België en Europa."

Het boek is ook ondertekend vanuit de Europese organisatie van geleerde imams en theologen, een honderdtal imams worden ook bij naam genoemd. "Het is belangrijk om de haat die circuleert onder het mom van religie te ontkrachten."

Het is belangrijk om de haat die circuleert onder het mom van religie te ontkrachten

Belangrijk ook: het is niet alleen een boek voor moslims. Ook niet-moslims kunnen er antwoorden vinden. "De antwoorden zijn niet altijd zwart-wit. We hebben rekening gehouden met de nuance, met de diversiteit binnen de gebedsscholen."

"Mogen moslims een hand geven aan iemand van het andere geslacht?"

Een concreet voorbeeld? "Mogen moslims een hand geven aan iemand van het andere geslacht?" Heel kort: "Ja, ze mogen dat". "We willen hen vooral ook geruststellen: u bent geen minder goede moslim, omdat u een mening volgt die strookt met uw context, met uw eigen tijd."

"Een hand geven of niet kan een persoonlijke zaak zijn, maar het ligt anders als het gaat over omgangsmanieren, over samenlevingsproblemen. We zijn geconfronteerd met heel wat religieus extremisme, waar ze altijd vergeten zeggen dat er ook andere meningen zijn. De moslims moeten vanuit een Europese context de keuze hebben. Niet alleen met de natte vinger, maar onderbouwd én aansluitend met de Vlaamse en Europese context."

Herbeluister hier het gesprek met Brahim Laytouss uit "De Ochtend"

Meest gelezen