CHASSENET / BSIP

35.000 NIP-testen terugbetaald in een half jaar tijd

In het eerste half jaar dat de NIP-test bij zwangere vrouwen zo goed als volledig terugbetaald wordt, hebben net geen 35.000 aanstaande moeders daarvan gebruikgemaakt. Dat blijkt uit cijfers van Volksgezondheid. De NIPT is een bloedproef waarmee onder meer het syndroom van Down opgespoord kan worden bij de foetus. De test is veiliger en betrouwbaarder dan de vroegere methodes. Vroeger kostte de test meer dan 500 euro, sinds vorige zomer moeten zwangere vrouwen nog maximaal 9 euro zèlf betalen.

De NIPT (Niet-Invasieve Prenatale Test) is een genetische bloedtest die zwangere vrouwen kunnen laten uitvoeren, vooral om te bepalen wat het risico is op het syndroom van Down. De NIPT is gevoeliger, nauwkeuriger en veiliger dan de klassieke testen: een combinatie van een bloedonderzoek bij de moeder en een nekplooimeting bij de foetus, al dan niet gevolgd door een vruchtwaterpunctie.

De NIPT kostte bij zijn introductie in 2013 meer dan 500 euro, vorig jaar was die prijs gedaald naar ongeveer 260 euro. Sinds 1 juli 2017 wordt de NIPT zo goed als volledig terugbetaald. Wie een voorkeursregeling geniet, krijgt de NIPT volledig terugbetaald, zonder voorkeursregeling betaal je maximaal 8,86 euro uit eigen zak. Uit de voorlopige cijfers voor de eerste 6 maanden blijkt dat 34.669 zwangere vrouwen de test al kregen terugbetaald.

De Block :"Tot 50 miskramen per jaar vermijden"

De klassieke combinatietest van een bloedproef bij de moeder en de nekploometing voorspelt in veel gevallen onterecht een risico op het syndroom van Down. Om meer zekerheid te krijgen, kunnen zwangere vrouwen een vruchtwaterpunctie ondergaan. Dat is een invasieve procedure, die in 1 op de 100 gevallen leidt tot een miskraam.

Volgens Volksgezondheid verloren elk jaar gemiddeld 50 vrouwen hun ongeboren baby op deze manier. "Door deze test betaalbaar te maken voor alle aanstaande moeders kunnen we tot 50 miskramen per jaar vermijden", zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

De NIPT is dus naukeuriger dan de klassieke combinatietest: een negatief resultaat (geen risico op het syndroom van Down) is in 99,8 procent van de gevallen correct. Er hoeft dus geen vruchtwaterpunctie te volgen. Bij een positief resultaat is een vruchtwaterpunctie wél nodig.