De zieke onderbuik van Brussel wordt steeds groter: meer en meer mensen kloppen aan bij gratis Medibus

Drie keer per week trekt Dokters van de Wereld erop uit in Brussel met de Medibus, een omgebouwde mobilhome. Elk jaar komen meer mensen aankloppen voor gratis verzorging. 

Vorig jaar bereikte het medische team 6.793 mensen met de Medibus. Dat zijn daklozen, mensen zonder papieren, transmigranten, maar ook alsmaar vaker mensen die geen geld hebben voor medische zorg. 

Het aantal daklozen is op 10 jaar tijd verdubbeld.

Het team verzorgt vooral mensen met huidaandoeningen en voetproblemen, dat zijn traditionele aandoeningen, maar ook de gevolgen van drugverslaving en mentale problemen als gevolg van eenzaamheid komen vaak voor. "Het aantal daklozen is op 10 jaar tijd verdubbeld, wij sturen mensen vaak door naar de reguliere zorg, maar die is ook al verzadigd. Het is echt tijd  voor structurele oplossingen", zegt Emmy Deschuttere van Dokters van de Wereld. 

Arme Brusselaars gaan niet meer naar de dokter

Volgens Dokters van de Wereld stelt 1 op de 4 Brusselaars zorg uit en gaat niet naar een arts. De wijkgezondheidscentra, waar zij makkelijker naartoe zouden moeten kunnen, zitten vol. Ze kloppen dan liever aan bij de Medibus om de hoek. Voor daklozen is het nog moeilijker. Zij hebben enkel recht op medische zorg  als ze een adres kunnen voorleggen.  En door nieuwe regels over 'Dringende medische hulp' zijn artsen weigerachtig om mensen  zonder papieren verder te helpen. Ook die barrières moeten worden afgebouwd om de mensen naar de gewone zorg toe te leiden. 

Meest gelezen