imago/wolterfoto

Deutsche Bank slaagt niet voor Amerikaanse stresstest

De Amerikaanse tak van Deutsche Bank is niet geslaagd voor het tweede deel van de stresstest van de Federal Reserve. De instelling is de enige van de 35 gecontroleerde financiële dienstverleners die bij de toetsing naar de interne controle en het risicobeheer van de Amerikaanse centrale bank door de mand valt.

De Fed heeft bezwaar tegen het kapitaalplan van Deutsche Bank wegens "belangrijke zwaktes" in de data en de controlemechanismen die het kapitaalplan onderbouwen. Daarnaast zijn er ook "zwaktes in de benaderingen en veronderstellingen die gebruikt worden om inkomsten en verliezen onder stress te voorspellen".

Deutsche Bank is de enige bank die op bezwaar stuit van de Fed. De centrale bank gaf wel nog drie instellingen een goedkeuring onder voorbehoud. Goldman Sachs en Morgan Stanley kregen die omdat ze door de recent gewijzigde belastingwet slechts tijdelijk niet het hoofd zou kunnen bieden aan het in de test vooropgestelde scenario. State Street Corporation is daarentegen kwetsbaar en moet stappen ondernemen.

Een week geleden had de Fed nog aangekondigd dat gecontroleerde financiële dienstverleners waren geslaagd voor het eerste deel van de stresstest. Daarbij werd nagegaan of de banken voldeden aan de kapitaaleisen in het geval van een zware economische crisis.

De Fed wil met stresstests nagaan in hoeverre financiële dienstverleners in staat zijn om zware economische schokken op te vangen, na de financiële crisis die de bankensector in 2008 onder grote druk zette en tot een recessie leidde.

Meest gelezen