Videospeler inladen...

Premier Michel: "Voorlopig zijn landen met gecontroleerde centra verantwoordelijk voor de mensen daar"

De nieuwe migratiedeal suggereert een hernieuwde solidariteit tussen EU-landen over de opvang van migranten en asielzoekers. Maar net zoals zijn collega Theo Francken (N-VA) wijst premier Charles Michel (MR) voorlopig de nieuwe opvang af van migranten die in Zuid-Europa zijn aangekomen. "Er is vandaag geen crisis qua aantallen migranten, dus er is geen vraag om dat te doen."

Premier Michel zegt blij te zijn met de "politieke wil" die hij zag op de EU-top om een migratiedeal te maken. "Dat is heel goed nieuws." Michel ziet drie grote elementen van die deal: "Ten eerste de bescherming van de buitengrenzen, ten tweede de onderhandelingen met derde landen, met name in Afrika [voor de opvang van migranten die per boot proberen over te steken naar Europa, red], en ten derde zullen we ook verder werken aan een akkoord over meer solidariteit binnen Europa [over de opvang van migranten, red.].

In eerste instantie zullen er "gecontroleerde centra" worden opgericht, waar economische migranten en asielzoekers zullen worden gescheiden. "Voor de centra zullen een aantal landen rond de Middellandse Zee betrokken zijn", zegt Michel. "In afwachting van een nieuw akkoord over 'Dublin' zijn die landen voorlopig verantwoordelijk voor die mensen."

 De "gecontroleerde centra" waarvan sprake was in het akkoord, zouden op vrijwillige basis in de Europese lidstaten worden opgericht. Meteen kondigde de Franse president Macron aan dat die centra in de aankomstlanden moesten komen, zoals Italië, Spanje en Griekenland. Maar Italië weigert, en suggereert dat dat tegen de afspraak is. Ook Frankrijk zelf wil geen centra.

Enkel met een hervorming van 'Dublin' is het mogelijk een evenwicht te vinden tussen verantwoordelijkheid en solidariteit

Premier Charles Michel

Ter opfrissing: de Dublin-verordening zegt dat de EU-lidstaat waar iemand asiel aanvraagt, die asielaanvraag moet afhandelen. De Zuid-Europese landen willen dat aangepast zien, omdat zij zo alle lasten van de migratie te slikken krijgen. 

"Geen crisis qua aantallen"

Maar een hervorming van 'Dublin' is er dus nog niet. En zo lang die er niet is, zo zegt Michel, is de huidige regeling bevestigd, zelfs na deze Europese migratiedeal. "Dus zijn die landen verantwoordelijk."

Net zoals Francken onderstreept Michel dat het overnemen van enkele opvarenden van het schip The Lifeline ons land  "een eenmalige operatie was". "Want er is vandaag geen crisissituatie qua aantal mensen die naar Europa komen. Het is ook de bedoeling om zo snel mogelijk een structurele hervorming van de Dublin-akkoorden goed te keuren. Enkel in dat kader is het mogelijk een evenwicht te vinden tussen verantwoordelijkheid en solidariteit."

Meest gelezen