Directie en vakbonden AG Insurance bereiken akkoord

Er komt voorlopig een einde aan het sociaal geschil bij AG Insurance. De directie van de grootste verzekeraar heeft een consensus bereikt met de vakbonden. "De gemaakte afspraken worden nu verder uitgewerkt. Alle partijen richten volop hun aandacht op de voorbereidende werkzaamheden met het oog op de concrete invoering van het nieuwe akkoord op 1 januari 2019", zo maakte het bedrijf vrijdag bekend.

Begin deze maand sloot de directie van AG Insurance vier nieuwe cao's af met de Vlaamse christelijke vakbond LBC-NVK rond de modernisering van het verzekeringspakket voor de werknemers en de interne werkorganisatie.

De andere bonden pikten het niet dat de directie die cao's afsloot met enkel steun van LBC. Daarbij werd het sociaal overleg volgens hen omzeild. Als reactie werd het werk neergelegd in de kantoren van Antwerpen en Charleroi.

De afgelopen weken werd opnieuw rond de tafel gezeten, ook met de bonden die niet hadden getekend. "Dat heeft vrijdag geleid tot een consensus tussen alle partijen", aldus AG Insurance.

Sereen klimaat teruggevonden

"We zijn akkoord geraakt over een protocol, met een vijftiental punten, die verduidelijkingen en verbeteringen aanbrengen voor wat een probleem stelde", zegt Jean-Michel Cappoen, secretaris-generaal van SETCa/BBTK. "Vanaf begin volgende week zal dat protocol vertaald worden in een document dat zal ondertekend kunnen worden door alle syndicale organisaties."

Ander belangrijk objectief, volgens Cappoen, is dat het mogelijk is gebleken "om de stukken te lijmen en een sereen sociaal klimaat terug te vinden."

Volgens Anne Debruyn, BBTK-afgevaardigde, is overeengekomen inhoudelijk niet verder op het akkoord in te gaan. Bij AG Insurance werken zowat 4.000 mensen in België.

Meest gelezen