Vlaamse regering wil ambtenaren geen volledig loon doorbetalen na eerste maand ziekteverlof

De Vlaamse regering wil vastbenoemde ambtenaren geen volledig loon meer doorbetalen na de eerste maand ziekteverlof. Statutaire ambtenaren zullen in de toekomst net als hun contractuele collega's terugvallen op een gewone ziekte-uitkering. De minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans vindt de betere ziekteregeling voor vastbenoemden niet meer te verdedigen. De vakbonden reageren furieus op de plannen van Homans. "We laten de Vlaamse ambtenaren niet afslachten", klinkt het onder meer.

De Vlaamse regering wil de verschillen tussen statutaire en contractuele ambtenaren verder wegwerken.

De minister van Bestuurszaken Liesbeth Homas heeft aangekondigd dat de Vlaamse statutaire ambtenaren in de toekomst net als hun contractuele collega's recht zullen hebben op dertig kalenderdagen hun volledige salaris bij ziekte. Daarna vallen ze terug op 65 procent ziekte-uitkering.

Vandaag worden Vlaamse statutaire ambtenaren volledig doorbetaald voor een periode die onder meer afhangt van hun aantal dienstjaren.   Dat is bij statutaire ambtenaren meestal veel meer dan één maand. De Vlaamse regering wil die periode dus voor iedereen inperken tot 30 dagen, maar wil wel uitzonderingen voorzien voor onder meer arbeidsongevallen, beroepsziekten of ernstige ziekten zoals kanker of MS.

De minister van Bestuurszaken Homans wil met het initiatief mensen sneller terug aan het werk krijgen. "De praktijk toont aan dat wanneer mensen lang van hun werkplek wegblijven, de kans op re-integratie sterk afneemt", meldt Homans.

We gaan hiertegen ten strijde trekken

vakbonden reageren furieus

Homans kondigt aan dat ze over de kwestie gaat onderhandelen met de vakbonden. De vakbonden geven aan dat ze het niet kunnen vinden, dat vastbenoemde ambtenaren moeten inleveren op hun ziekteregeling.

"We gaan hiertegen ten strijde trekken", zegt ACOD. Komende woensdag wil de vakbond beslissen over eventuele acties.  

De timing vlak voor het zomerreces is niet toevallig, merkt Ilse Remy van ACV Openbare Diensten op. Het dossier zal over de zomer getild worden. Ten vroegste in september volgen dan onderhandelingen met de vakbonden, die over dit dossier nog geconsulteerd moeten worden. "Wij verwachten geen gemakkelijk overleg en beraden ons met de drie vakbonden samen over eventuele acties", zegt Remy.

"De regering bouwt het ambtenarenstatuut drastisch af onder het mom van harmonisering tussen contractuelen en statutairen", vervolgt Remy. "Maar contractuelen krijgen slechts kruimels die totaal niet in verhouding staan tot wat statutairen moeten opgeven aan arbeidsvoorwaarden. Bovendien worden de nadelen van een statutaire tewerkstelling niet aangepakt. Zo vallen statutairen bij werkloosheid na een tijdje terug op een lagere uitkering."

Remy benadrukt dat de arbeidsvoorwaarden een grote rol spelen bij de beslissing van kandidaat-werknemers om voor de overheid te gaan werken. "Minister Homans maakt graag de vergelijking met grote Vlaamse privébedrijven, maar zij sluiten vaak voor hun personeelsleden een verzekering af waarbij die in geval van ziekte het eerste jaar een bedrag bovenop hun uitkering krijgen waardoor ze aan 100 procent van hun loon komen." VSOA sluit zich aan bij de kritiek van de andere vakbonden. "We zullen dit nooit aanvaarden. We laten de Vlaamse ambtenaren niet afslachten", zegt Francis Van Lindt van VSOA.

Het voorstel van de Vlaamse regering slaat op de 20.000 statutaire ambtenaren uit haar eigen administratie en niet op bijvoorbeeld de leerkrachten en het personeel van De Lijn.

Meest gelezen