Videospeler inladen...

Was de eerste dag van minimumdienst bij de spoorwegen een succes?

Voor het eerst is er bij het spoor de minimale dienstverlening geactiveerd. Wat betekent dat precies? Hoe ging het er aan toe voor de eerste keer? En wat moeten we de komende dagen verwachten? 

Videospeler inladen...

Echte minimumdienstverlening betekent dat er een garantie is, een absolute verplichting om een minimum aantal prestaties te leveren. Lukt dat niet, omdat er te weinig werkwilligen zijn, dan worden er stakers opgevorderd. Zo’n systeem bestaat al bijvoorbeeld voor rusthuizen en ziekenhuizen. Volgens Chris De Nijs wil de regering dat systeem ook invoeren in de gevangenissen voor de cipiers, met protest van de vakbonden tot gevolg. 

Videospeler inladen...

Bij de spoorwegen gaat het niet zo ver, zegt Chris De Nijs.  “Er is een vorm van minimumdienstverlening, maar afgezwakt.” Het gaat niet om een gegarandeerd aantal treinen dat verplicht is, ook niet om het opvorderen van stakers. Wel gaat het om een betere telling van wie werkt of staakt. Medewerkers die een belangrijke functie hebben, zoals machinisten, moeten 3 dagen op voorhand verplicht aangeven of zij staken. Zo kan de directie een haalbare planning maken en op die manier een soort van minimumdienstverlening aanbieden.  

Videospeler inladen...

"Het is moeilijk om dat eenduidig te beantwoorden”, zegt Chris De Nijs. Het is niet omdat er treinen hebben gereden dat het heeft gewerkt. "Dat er treinen gereden hebben, heeft er natuurlijk mee te maken dat er maar één vakbond heeft gestaakt." De werkwilligen zijn efficiënter ingezet, tot tevredenheid van de pendelaars. Gemiddeld reed er vandaag een derde van de treinen, tijdens de spitsuren reed zelfs de helft van de grote intercity treinen. Dat zijn de treinverbindingen tussen de steden. De NMBS verwacht voor morgen een gelijkaardig scenario.

Videospeler inladen...

Morgen verwacht de NMBS dat de helft van de treinen zal rijden. Helaas: "Er komen geen extra treinen richting kust bij het begin van de vakantie," vertelt de expert. Bovendien hebben twee kleine beroepsverenigingen aangekondigd dat zij achtereenvolgens elk twee dagen zullen staken. Het kan best zijn dat er midden juli een staking komt. Dan zal opnieuw die minimumdienstverlening van kracht zijn. Werknemers moeten dan weer aangeven of zij staken of niet. Tot slot volstaat het niet om genoeg werkwilligen te hebben,  het moeten ook de juiste mensen zijn: "Niet iedereen kan met een trein rijden."

Meest gelezen