Bijna 100 soorten nachtvlinders in stadsbos achter VRT-gebouwen in Schaarbeek

Nachtvlinderexpert Bart Van Camp telde in de midzomernacht 432 motten van 96 verschillende soorten in het stukje bos achter de openbare omroep in Schaarbeek. Een bewijs dat stadsgroen belangrijk is.

“Onze steden herbergen vaak de minst onderzochte natuurgebieden: er zijn soms amper gegevens van te vinden. Alsof ze niet waardevol zouden zijn. Maar ze zijn onschatbaar belangrijk, voor alle stadsbewoners. Dat bewijst deze vangst in het VRT-bosje,” zegt vlinderdeskundige Bart Van Camp. Hij telde op 21 juni, in naar eigen zeggen niet eens in optimale  omstandigheden.  Nachtvlinders hebben het graag zo donker, windstil en warm mogelijk.

In zijn lichtval telde Van Camp 432 motten van 96 verschillende soorten. Hij spreekt van een succes, zeker omdat er ook enkele zeldzame nachtvlinders bij waren: : zoals de rookkleurige fruitmotzwartvlekgranietmotgeelblad of grauwe spaandermot.  Op jaarbasis schat Van Camp dat er 3 tot 500 verschillende soorten in het VRT-bos rondvliegen. Waar de wetenschapper in tuinen gaat meten, telt hij gemiddeld 65 tot 70 soorten per nacht.

Grauwe spaandermot - foto Bart Van Camp

We weten precies waar de wolf Naya uithangt, maar we vergeten te kijken naar de nachtvlinder.

Alles samen bestaan er 2500 soorten motten, tegenover amper 60 soorten dagvlinders. "Nachtvlinders kennen we niet," klaagt Bart Van Camp. Hij pleit voor veel meer metingen en waarnemingen, vooral in stedelijk gebied. Daar kan het grote publiek ook aan meewerken via de website www.waarnemingen.be. 

Nachtvlinders zijn enorm belangrijk als voedsel voor vogels, volgens Van Camp. "Als de tien courantste soorten plots zouden verdwijnen, dan gaat ons hele ecosysteem ten onder." 

VRT-vos bij de waarnemingen van de VRT-motten - foto Bart Van Camp

Het VRT-bos achter het omroepgebouw in Schaarbeek is een vroeger militair oefenterrein, waarin ook vossen verblijven. Onlangs zijn daar 50 vossenburchten geteld. Er zijn ook aanwijzingen dat er eikelmuizen en vleermuizen wonen. Een groot deel van het bos gaat verdwijnen, voor de bouw van nieuwe VRT- en RTBF-gebouwen.

Meest gelezen