Video player inladen...

Merkel zegt migratieakkoord met 14 EU-landen te hebben, maar Polen en Hongarije ontkennen

Duitsland heeft een akkoord met ons land en 13 andere Europese lidstaten, over het terugsturen van asielzoekers. Dat heeft althans de Duitse bondskanselier Merkel gezegd. Asielzoekers die in Duitsland verblijven maar in een ander Europees land geregistreerd werden, zouden terugmoeten naar dat land, volgens die akkoorden. Polen en Hongarije ontkennen echter dat zij akkoord zijn met Merkel.

De akkoorden komen er in de marge van het Europees akkoord van vrijdag, na de top in Brussel. Samen met die globale afspraken, maakten verschillende landen ook onderling nog afspraken. 

Vooral kanselier Merkel wou zoveel mogelijk afspraken met andere landen maken, rond het terugsturen van migranten. Opgejaagd door haar coalitiepartner CSU, die dreigt zelf grenscontroles in te voeren tegen Merkels wil in, was het voor haar belangrijk om met een zo sterk mogelijk akkoord naar Berlijn te trekken. Zondag vergaderen de partijbesturen van de CDU en de CSU apart over de afspraken. Als de CSU de afspraken voldoende vindt, is de regeringscrisis die nu al twee weken duurt, ontmijnd.

Maar kort nadat Merkel naar buiten was gekomen met het nieuws, ontkenden twee landen dat er al een akkoord is: Polen en Hongarije. Regeringswoordvoerders van beide landen ontkenden dat met klem. "Het is onmogelijk dat een immigrant Hongarije binnenkomt zonder dat hij of zij eerst in een andere EU-lidstaat is geweest", stelt de woordvoerder van de Hongaarse regering. En dat maakt een akkoord dus onmogelijk, omdat het akkoord wederzijds zou werken.

Francken: "Nog niets ondertekend"

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken relativeert het akkoord tussen ons land en Duitsland ook.  "Er is nog niets ondertekend", aldus Francken.

Er is wel een principieel akkoord tussen België en Duitsland om te bekijken hoe en in welke mate de onderlinge Dublinprocedures kunnen worden gefaciliteerd, bijvoorbeeld door de uitwisseling van verbindingsofficieren. Dat moet toelaten om asielzoekers die eigenlijk onder de bevoegdheid van het andere land vallen, sneller te kunnen terugsturen en zo de strijd te kunnen aangaan met secondaire stromen. De akkoorden werken dus in beide richtingen.