Belga

Bisschoppenconferentie betreurt schrappen abortus uit strafwetboek

De Bisschoppenconferentie betreurt het akkoord tussen de meerderheidspartijen over het indienen van een wetsvoorstel om abortus uit het strafwetboek te halen. Ze herinnert eraan dat het strafwetboek borg staat voor de bescherming van de menselijke waardigheid en de fysieke integriteit van iedere persoon.

"Midden juni, toen er nog hoorzittingen plaatsvonden over de kwestie, hebben wij al geanticipeerd met een mededeling, en wij staan nog steeds achter de argumenten uit die mededeling", zegt woordvoerder Geert De Kerpel. De bisschoppen vinden dat fundamenteel anders zal worden aangekeken ten opzichte van zwangerschapsafbreking door abortus uit het strafrecht te halen. "En de gevolgen daarvan zijn aanzienlijk."

De Bisschoppenconferentie herinnert eraan dat het strafwetboek borg staat voor de bescherming van de menselijke waardigheid en de fysieke integriteit van iedere persoon. "Mag deze bescherming over het hoofd worden gezien wanneer het om een menselijk leven gaat dat nog groeit naar de geboorte?", vragen ze zich af. "Het leven waarnaar vele mensen verlangen, waarvoor velen opkomen en vechten, waarvoor de geneeskunde de grootste vooruitgang boekt, dat zo kostbare leven. Waarom zou dat leven in zijn prille begin niet beschermd moeten worden alsof het nog geen leven is?"

Door abortus uit het strafwetboek te halen, riskeert het een medische ingreep te worden als een andere, luidt het. "Het is dan geen overtreding meer in de gevallen die de wet voorziet. Het wordt een recht. Wie er vragen bij stelt of wie abortus weigert, zal zich dan moeten verantwoorden. En dat laatste geldt zowel voor de arts als voor de betrokken vrouw."

Meest gelezen