De nieuwe fusiehaven North Sea Port neemt een uitstekende start

North Sea Port, dat is de fusie tussen de havens van Gent en Zeeland, heeft in de eerste helft van dit jaar een recordomzet gerealiseerd van 35,8 miljoen ton. Dat is bijna 11 procent meer dan de omzet van de 2 havens samen in dezelfde periode vorig jaar. 

De groei valt vooral op in de sectoren waarin North Sea Port gespecialiseerd is: de droge en vloeibare bulk en het stukgoed. Voor de droge bulkgoederen zorgt de bouwmarkt (zand, grind en andere materialen). De voeibare bulk kent een sterke stijging dank zij de petrochemische nijverheid. De stukgoederen doen het goed door het verschepen van groenten, fruit en landbouwproducten.

Perspectieven

Grote conclusies wil de havendirectie nog niet trekken uit die gunstige cijfers. Er is uiteraard de economische hoogconjunctuur. En de fusie is nog te pril. Maar een voorzichtig optimisme is wel op zijn plaats. "Omdat we nu in de top 10 van grootste Europese havens voorkomen, is er ook meer interesse van grotere investeerders", zegt CEO Daan Schalck. "We mogen nu in het buitenland dossiers gaan verdedigen waar we vroeger niet eens op de long list voorkwamen. De schaalvergroting werkt." Maar er is ook voorzichtigheid. Want er blijven de macro economische factoren: "Wat zullen de gevolgen zijn van de Brexit. En ook de politiek van Trump, onder andere met zijn importheffingen, blijven we met argusogen volgen", zo besluit Schalck. 

Meest gelezen