Video player inladen...

Koen Geens (CD&V): "In grote lijnen akkoord bereikt waarmee iedereen kan leven"

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) is naar eigen zeggen blij met het bereikte akkoord binnen de meerderheid om abortus uit het strafwetboek te halen. Hij zegt er wel meteen bij dat dit niet betekent dat abortus nu als gewone medische handeling wordt beschouwd. Open VLD beklemtoont dat de abortuswet van 1990 aangepast wordt aan de huidige tijdsgeest en de praktijkervaringen.

"Abortus zal strafbaar blijven op de wijze waaroip het vandaag strafbaar is, maar het zal niet meer in het strafwetboek voorkomen", zegt Geens. "Het zal voortaan in een aparte strafwet geregeld worden, zoals dat ook het geval is voor euthanasie." Voor Geens kan er geen twijfel over bestaan: "Het wordt geen gewone medische handeling."

CD&V is traditioneel geen grote voorstander van abortus, maar toch is Geens naar eigen zeggen blij. "Ik denk dat wij in grote lijnen een akkoord hebben bereikt waarmee iedereen kan leven. Dat is een succes voor de regering en vooral voor haar eerste-minister."

Open VLD beklemtoont graag wat er wél verandert. "Abortus verdwijnt uit het strafwetboek, er komt een doorverwijsplicht voor artsen en de bedenktijd wordt licht versoepeld", luidt het in het persmededeling.

"In principe was een zwangerschapsafbreking nog steeds een misdrijf, tenzij de arts aan alle voorwaarden voldoet", zegt Kamerlid Carina Van Cauter (Open VLD). “Het feit dat abortus nog in ons strafwetboek stond, was culpabiliserend en stigmatiserend voor de vrouw."

"Uiteraard moet een vruchtafdrijving waarbij niet aan de voorwaarden wordt voldaan - een vruchtafdrijving zonder toestemming of een vruchtafdrijving met of zonder geweld - strafbaar blijven. Wij stelden wel voor om de vrijwillige abortus uit het strafwetboek te halen, en onder te brengen in een aparte wet. Dat gebeurt nu. Op die manier geven we een duidelijk signaal dat het een medische ingreep betreft waarbij de nodige voorwaarden en garanties voor de vrouw worden voorzien."

Meest gelezen