Videospeler inladen...

Meerderheid raakt het eens om abortus uit strafwetboek te halen

De vier federale meerderheidspartijen - N-VA, CD&V, Open VLD en MR - hebben een akkoord bereikt over het indienen van een wetsvoorstel om abortus of vrijwillige zwangerschapsonderbreking uit het strafwetboek te halen. Dat meldt het persagentschap Belga.

Het gaat om een symbolische maatregel. Door de wet op de zwangerschapsafbreking van 3 april 1990 werd abortus onder bepaalde voorwaarden sowieso al niet meer vervolgd. Nu wordt het dus uit het strafwetboek gehaald. Daar staat het tot nu toe nog altijd ingeschreven onder de titel ”Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid”

Indien er dringende medische redenen zijn, wordt er uiteraard ingegrepen en vervallen de 6 dagen

CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten

Abortus kan in principe niet meer na 12 weken zwangerschap, zoals nu. Ook de bedenktermijn van 6 dagen blijft. Die bedenktijd kan nu bij de 12 weken worden gevoegd. "Indien er dringende medische redenen zijn, wordt er uiteraard ingegrepen en vervallen de 6 dagen", verduidelijkt CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten aan Belga.

Het wetsvoorstel vermeldt ook uitdrukkelijk dat een arts die weigert een abortus uit te voeren verplicht is om door te verwijzen naar een andere arts.

Er moet een einde gesteld worden aan de stigmatisering van vrouwen door het strafrecht

deMens.nu in 2017

Al jaren vragen actiegroepen zoals de vrijzinnige vereniging deMens.nu om abortus het het strafwetboek te halen. "Men moet deze medische handeling niet beschouwen als een gedeeltelijk gedepenaliseerd misdrijf, maar in termen van volksgezondheid en een non-seksistisch maatschappelijk project gebaseerd op gelijkheid", zei deMens.nu vorig jaar nog. "Er moet een einde gesteld worden aan de stigmatisering van vrouwen door het strafrecht."

Dit is echt niet meer van deze tijd

Kamerlid Monica De Coninck (SP.A) enkele maanden geleden

Verschillende partijen, organisaties en academici ijverden al lang om abortus uit het strafwetboek te halen en zo het stigma dat erop rust te verkleinen. "Dit is echt niet meer van deze tijd", zei Kamerlid Monica De Coninck (SP.A). Luna, de Unie van Nederlandstalige abortuscentra, pleit al sinds 2015 voor het depenaliseren van abortus. Eerder dit jaar dienden SP.A, PS, Ecolo-Groen, Open VLD, Défi en PTB-PVDA wetsvoorstellen in om abortus te verschuiven naar de wet op de patiëntenrechten. In al die voorstellen werd de bedenktijd van 6 dagen omschreven als te lang.

Abortuswet deed België op zijn grondvesten daveren

Ruim 28 jaar geleden leidde de goedkeuring van de abortuswet tot grote politieke consternatie. De wet was er gekomen op initiatief van de senatoren Roger Lallemand (PS) en Lucienne Herman-Michielssens (PVV) en was met een wisselmeerderheid goedgekeurd in Kamer en Senaat.

Koning Boudewijn had echter gewetensbezwaren en weigerde de nieuwe wet te ondertekenen. Daarom toverde toenmalig premier Wilfried Martens (CVP) een grondwettelijke truc uit zijn hoed: de koning werd voor korte tijd in de onmogelijkheid tot regeren verklaard, waarop de ministerraad zelf de wet bekrachtigde in naam van het Belgische volk.

Meest gelezen