© Wavebreak Media - creative.belgaimage.be

Trump wil geen rekening meer houden met etniciteit bij inschrijvingen in Amerikaanse scholen

In de Verenigde Staten zal de regering van de Amerikaanse president Donald Trump scholen en universiteiten aanmoedigen om geen rekening meer te houden met etniciteit als een factor bij de toelatingen van studenten. Onder zijn voorganger Obama werd net wel gevraagd om etniciteit mee in rekening te brengen als factor bij de inschrijvingen om zo een meer gediversifieerde campus te creëren. 

In november vorig jaar gaf minister van Justitie Jeff Sessions al aan dat hij het beleid opnieuw wilde evalueren. Volgens hem was dat beleid niet in overeenstemming met de grondwet. “Als onderdeel van dat proces heeft het ministerie van Justitie zeven beleidsrichtlijnen geschrapt",  zegt Devin O'Malley van het ministerie van Justitie.

De regering-Trump is tegen elk gebruik van etniciteit als maatstaf bij het diversifiëren van het onderwijs.

Obama geloofde dan weer dat studenten er voordeel uit zouden halen wanneer scholen meer divers zouden zijn. Daarom bood zijn regering in 2011 scholen de mogelijk om een stappenplan op te stellen met positieve beleidsmaatregelen. Die beleidsmaatregelen waren toen controversieel. 

“Opnieuw beleid van regering-Bush”

Trump heeft het beleid teruggedraaid naar het bestuur ten tijde van president George W. Bush, de voorganger van Obama. "Het ministerie van Onderwijs stimuleert ten zeerste het gebruik van rasneutrale maatregelen voor het toewijzen van leerlingen aan basis- en middelbare scholen", is in een beleidsdocument uit die periode te lezen. 

Het beleiddocument van Bush is integraal gepubliceerd op het internet,  en er  is niets aan toegevoegd. 

“Hou geen rekening met etniciteit”

President Trump wil het bestaande beleid veranderen en scholen aanmoedigen om met etniciteit helemaal geen rekening meer te houden. Het nieuwe beleid is niet in een wet gegoten, maar het komt neer op “de officiële mening van de federale overheid”.

Scholen die zich niet aan het nieuwe beleid aanpassen riskeren een  rechtszaak aangespannen door het ministerie van Justitie. Minister Sessions heeft al gezegd dat openbare aanklagers universiteiten zullen aanklagen als ze een "discriminerend toelatingsbeleid" toepassen. 

“Een politieke aanval"

Anurima Bhargava, die mee aan de basis ligt van de richtlijnen onder Obama, heeft het over “een volledige politieke aanval”. “Onze scholen zijn de plek waar onze gemeenschappen samenkomen, dus onze scholen moeten divers blijven. We moeten diversiteit  bevorderen en segregatie aanpakken, zoals de Amerikaanse grondwet eist."

"Het maakt deel uit van een bredere conservatieve poging om deze positieve maatregelen te ondermijnen", reageert Samuel Bagenstos, professor in de rechten aan de Universiteit van Michigan. 

Burgerrechtenactivisten zijn niet verrast. Ze zeggen dat het een van de vele maatregelen van Trump is om een beleid af te breken dat gericht is op de bescherming van kinderen en minderheden. Conservatieve belangengroepen zien de maatregel dan weer als een veelbelovend teken. 

Meest gelezen