Videospeler inladen...

We moeten allemaal een beetje een IT’er worden: Vlaamse sociale partners hebben actieplan voor digitale versnelling

Werknemers én werkzoekenden in Vlaanderen moeten dringend worden bijgeschoold in digitale kennis en vaardigheden. Dat zeggen de Vlaamse sociale partners verenigd in de SERV. Ze hebben daarvoor ook een heel actieplan klaar. 

De Vlaamse sociale partners zijn gealarmeerd door de terugval van ons land op de Europese ranglijst voor digitale economie en maatschappij. In 2016 stonden we nog op nummer 5, nu zijn we weggezakt naar nummer 8. En dat komt vooral omdat de andere landen sneller vooruitgaan, zegt de SERV. 

Vlaanderen moet een versnelling hoger

Vlaanderen moet dringend een versnelling hoger schakelen, schrijft de SERV in zijn actieplan. Onderwijs, arbeidsmarkt en economie moeten zich sneller aanpassen aan de digitalisering van onze maatschappij en zelf ook de ontwikkelingen mee sturen. 

SERV-voorzitter Hans Maertens ziet daar een rol weggelegd voor de Vlaamse minister-president. Die zou in de toekomst de digitale agenda die nodig is voor alle beleidsdomeinen, kunnen coördineren en zo de versnelling een boost geven. 

Iedereen mee op de digitale trein

Het is belangrijk dat iedereen mee is, beklemtoont de ondervoorzitter van de SERV, Caroline Copers, want anders creëeren we nieuwe ongelijkheden.  En dus moeten we een hele tand bijsteken om mensen bij te scholen in ICT. 

Te beginnen met onze schoolgaande jeugd. Die moet niet alleen Word en Excell leren op school, maar vooral ook leren programmeren en inzicht verwerven in veiligheid-en privacyrisico's van het internet. 

Digitalisering gaat razendsnel

Want in bijna elke sector zet de digitalisering zich razendsnel door, zegt Copers. "Denk maar aan een garagist. Die moet nu heel wat afweten van elektronica en digitale specifieke kenmerken  van de verschillende automerken". 

"Of denk aan een bouwvakker die vandaag een passiefhuis moet bouwen. Die heeft een heel ander soort kennis van materialen en domotica nodig dan nu het geval is."  

Laat leerkrachten in een IT-bedrijf leren omgaan met de modernste technieken

SERV

Maar om de leerlingen digitaal vaardig te maken, moeten ook hun leerkrachten mee zijn. En daar ligt nog een grote uitdaging. Laat leerkrachten bijvoorbeeld in een IT-bedrijf leren omgaan met de modernste technieken, beveelt de SERV aan. 

Maar ook bedrijven moeten hun eigen werknemers aansporen om zich om en bij te scholen  tot ICT-specialisten. Want buiten het bedrijf zijn ze bijna niet meer te vinden. Maar dat alles vergt wel een grote mentale omslag, erkent de SERV. Want nu vindt nog niet de helft van de Vlamingen het nodig om een bijscholing te volgen nadat ze zijn gestart met werken. 

Beluister het gesprek met Hans Maertens in "De ochtend" op Radio 1:

Ook het bedrijfsleven heeft verantwoordelijkheid

Vlaams minister-president Geert Bourgeois, van wie de sociale partners een coördinerende rol verwachten, wijst erop dat de overheid al heel wat doet om van die digitalisering een topprioriteit te maken. Zo stipt Bourgeois aan dat er onder andere een KMO-portefeuille bestaat, waarmee bedrijven kennis kunnen aankopen of aanleren. Voorts zijn er bij de VDAB cursussen digitalisering voor werkzoekenden, is er een ICT-impulsprogramma waardoor 10 000 jongeren kunnen leren programmeren, zorgen de extra middelen voor de zogeheten STEM-opleidingen in het onderwijs (wetenschappelijke, technologische en wiskundige) ervoor dat meer leerlingen die richtingen volgen en wordt het systeem van duaal leren met een combinatie van schoobank en werkvloer vanaf 1 september 2019 veralgemeend.

Maar Bourgeois kaatst ook de bal terug en wijst op de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. Hij roept op om gebruik te maken alle instrumenten die Vlaanderen aanbiedt om werknemers levenslang bij te scholen. Om die boodschap kracht bij te zetten nodigt hij de SERV uit voor een gesprek, samen met de bevoegde vakministers Crevits, Homans en Muyters. 

Videospeler inladen...

Meest gelezen