Video player inladen...

Ouderschapsverlof opnemen in halve dagen, binnenkort kan het

De meerderheidspartijen hebben in de Kamercommissie Sociale Zaken een akkoord bereikt over een flexibelere opname van het ouderschapsverlof. Ook over een aantal andere lang geblokkeerde wetsvoorstellen is er overeenstemming.

Vandaag kan je je ouderschapsverlof voltijds, halftijds of één dag per week opnemen. In de toekomst komt er een vierde regeling waarbij je een halve dag per week of een volledige dag per twee weken kan opnemen. Dat laat ouders toe om hun werk en gezin beter te combineren.

Bovendien wordt het mogelijk om halftijds ouderschapsverlof op te nemen door de ene week helemaal niet te werken en de volgende week voltijds. Dat komt tegemoet aan de nood van bijvoorbeeld gescheiden ouders die om de week de zorg voor de kinderen opnemen.

"Ouders kunnen nu kiezen om enkel woensdagmiddag vrij te nemen, of om hun ouderschapsverlof beter af te stemmen op de werkelijkheid als er sprake is van co-ouderschap", zegt CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri. "Dit is dus echt op maat van gezinnen."

Dit is ouderschapsverlof op maat van gezinnen.

Nahima Lanjri (CD&V)

Pleegouders en adoptieouders krijgen vandaag weinig zorgverlof in vergelijking met natuurlijke ouders. Zij krijgen nu ook recht op meer zorgverlof. Elk van beide pleeg- of adoptieouders krijgt recht op zes weken verlof. Om de twee jaar komt daar een week bij voor beide ouders samen. Tegen 2027 hebben de ouders dan recht op 17 weken, dat is het aantal weken dat ook natuurlijke ouders krijgen, met name 15 weken moederschapsrust en 2 weken geboorteverlof.

Hopelijk zal dit meer mensen motiveren om aan pleegzorg te doen.

Kristien Van Vaerenbergh (N-VA)

"Dit is heel erg nodig", zegt Kristien Van Vaerenbergh (N-VA). "Dit maakt het makkelijker voor pleegouders en zal hopelijk meer mensen motiveren om aan pleegzorg te doen. En de wachtlijst is lang."

Gezinsbond betreurt dat nieuwe systeem geen recht is

Video player inladen...

Zondagsopening winkels

Er is ook een akkoord over het aantal zondagen waarop handelaars werknemers mogen tewerkstellen buiten het toeristisch hoogseizoen in kustgemeenten en toeristische centra . Dat is vandaag beperkt tot 13. Met een aanpassing van de Arbeidswet zal die beperking worden opgeheven, zonder aan de bescherming van de individuele werknemers te raken. Zo zal niemand  alle zondagen moeten werken.

Video player inladen...

In tijden van krapte zorgen we voor meer flexibiliteit voor werkgevers.

Vincent Van Quickenborne, Open VLD

Ten slotte is er ook overeengekomen om de "prijs van de liefde" te verminderen. Personen met een handicap die gaan samenwonen, ondervinden daar financieel nadeel van. De inkomsten van de partner tellen immers mee bij de berekening van de integratietegemoetkoming. Voortaan zal de partner meer mogen verdienen vooraleer de tegemoetkoming wegvalt.

Meest gelezen