Flip Franssen

EU-parlement verwerpt nieuwe Europese regels voor transportsector

Het Europees parlement heeft de voorstellen van de Europese Commissie voor de transportsector verworpen. Het mobiliteitspakket moet nu terug naar de commissie Transport.

De drie onderdelen van het mobiliteitspakket moesten de regels rond wegtransport in de Europese Unie grondig herzien. De voorstellen moesten vooral de arbeidsomstandigheden voor chauffeurs verbeteren en sociale dumping aanpakken.

De voorstellen van de Commissie omvatten onder meer nieuwe regels voor rij- en rusttijden van chauffeurs, richtlijnen over de detachering en een regeling voor buitenlandse vrachtwagenchauffeurs die, na een internationale levering, enkele dagen transporten uitvoeren binnen de grenzen van een andere EU-lidstaat - "cabotage" in het jargon.

Over het mobiliteitspakket werd al wekenlang heftig gedebatteerd. Vakbonden vonden dat de nieuwer regels sociale dumping alleen maar in de hand werkten, en ook in het Europees parlement bleek de verdeeldheid nog te groot. De drie onderdelen van het pakket zijn weggestemd, en moeten nu terug naar de Commissie Transport.

De nieuwe regels voor de transportsector lopen hiermee vermoedelijk heel wat vertraging op. Omdat er volgend jaar Europese verkiezingen zijn, is het dossier waarschijnlijk voor de volgende legislatuur.

Gemengde reacties

"De arbeidsomstandigheden voor tienduizenden Europese chauffeurs blijven de komende vijf à tien jaar ongewijzigd", reageert Nederlands europarlementslid Wim Van de Camp, één van de drie rapporteurs van het mobiliteitspakket. "Een grote verantwoordelijkheid voor diegenen die de voorstellen afwezen."

Ook de Europese werkgevers betreuren dat het voorstel is verworpen. Zij benadrukken dat de Europese transportregels de competitiviteit van de Europese industrie moeten beschermen, de fair-play in de sector moeten bewaken en meer banen moeten creëren.

De socialistische fractie reageert wel verheugd op de afwijzing. "Wij hebben een zeer krachtig signaal gegeven dat we niet wensen dat de sociale rechten van internationale vrachtwagen- en buschauffeurs te grabbel worden gegooid",  zegt SP.A-europarlementslid Kathleen Van Brempt. "Het internationale transport moet eigenlijk onder de detacheringsregels vallen zodat professionele chauffeurs recht hebben op gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek."

Groen europarlementslid Bart Staes begrijpt niet dat er zoveel weerstand is tegen sociale bescherming en is bang dat chauffeurs tweederangs werknemers worden door hen uit te sluiten van de detacheringsrichtlijn.

"Het idee dat chauffeurs niet dezelfde bescherming krijgen als andere tijdelijk in het buitenland tewerkgestelde werknemers is onaanvaardbaar. Ik ben daarom blij dat dit wetgevend pakket wordt terugverwezen naar de transportcommissie. Het geeft ons een nieuwe kans om de sociale rechten van chauffeurs te betonneren in plaats van nieuwe slavernij mogelijk te maken.”

Meest gelezen