Videospeler inladen...

Meer dan de helft van de jonge Belgen voelt zich eenzaam

Meer dan de helft van de jonge Belgen tussen 20 en 34 jaar voelt zich eenzaam. Van àlle Belgen voelt bijna de helft zich eenzaam. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Geluksonderzoek van levensverzekeraar NN en UGent. Vooral het al dan niet hebben van een partnerrelatie heeft een invloed op deze gevoelens van eenzaamheid. Opvallend is hoe ouder we worden, hoe minder eenzaam we ons voelen.

Dat eenzaamheid voor veel Belgen een realiteit is, wordt duidelijk aangetoond in dit onderzoek. Bijna de helft van alle Belgen (46 procent) voelt zich "soms tot altijd eenzaam". Opvallend is dat vooral jonge Belgen deze gevoelens ervaren. Namelijk 54,5 procent van de Belgen tussen de 20 en 34 jaar. Maar ook meer dan de helft (53 procent) van de Belgen tussen de 35 en 50 jaar geeft aan zich eenzaam te voelen.

Mensen die zich eenzaam voelen, hebben tot vier keer meer kans om ongelukkig te zijn

Prof. Lieven Annemans

De idee leeft dat vooral ouderen met eenzaamheid te maken krijgen, maar deze cijfers beweren het tegendeel. Hoe ouder we worden, hoe minder eenzaam we ons zouden voelen. Bij de 70-plussers voelt 28,3 procent zich eenzaam, wat heel wat minder is dan bij de jongere generaties.

"Het klopt dat minder ouderen eenzaam zijn, maar als ze zich toch eenzaam voelen, is de impact op hun leven veel groter", nuanceert Lieven Annemans professor aan de UGent. 

Waarom voelen we ons eenzaam?

Er zijn verschillende factoren die een invloed hebben op onze gevoelens van eenzaamheid. Het hebben van een partnerrelatie vormt een doorslaggevende factor, volgens dit onderzoek. Vooral de kwaliteit van de relatie is erg belangrijk. Mensen met een goede relatie voelen zich minder eenzaam.

"Het hebben van goede kwalitatieve relaties vormt een beschermde factor. Mensen die een partnerrelatie hebben waarin ze voldoende autonomie, betrokkenheid en competentie ervaren, voelen zich gelukkiger in die relatie en minder eenzaam. Maar ook mensen die deze kenmerken ervaren in hun vriendschapsrelaties zullen zich minder eenzaam voelen", aldus professor Annemans.

Heb je geen partner dan is de kans op gevoelens van eenzaamheid 3,6 keer groter. Maar in een slechte relatie zitten, maakt je nog eenzamer dan helemaal geen relatie hebben. De kans op eenzaamheid in een slechte relatie is namelijk 3,7 keer groter. 

Gezondheid

Naast een partnerrelatie speelt gezondheid een belangrijke rol bij eenzaamheid. Een slechte fysieke gezondheid kan er voor zorgen dat we in een isolement belanden en dat we ons daardoor eenzaam voelen. Wie een slechte fysieke gezondheid heeft, loopt 2 keer meer de kans om zich eenzaam te voelen.

Er is een rechtstreeks verband tussen armoede en meer kans op eenzaamheid 

Prof Lieven Annemans

Ook het inkomen speelt een cruciale rol. "Er is een rechtstreeks verband tussen armoede en meer kans op eenzaamheid. Mensen in armoede hebben minder de kans om zich sociaal te engageren. Ze hebben vele andere zorgen aan hun hoofd. Als aan je basisbehoeften niet wordt voldaan, heb je ook veel minder kans om aan de rest te werken", weet Annemans. 

"Maar een goed inkomen en een goede gezondheid, wil niet noodzakelijk zeggen dat je gelukkig bent. Daar zie je dat de kwaliteit van je relaties dan weer een belangrijke rol speelt."

Hoe eenzaamheid aanpakken?

Investeer in de kwaliteit van je relaties, geeft het onderzoek als advies. Besteed meer aandacht en tijd aan de relaties met je familie, vrienden, buren. Onderneem meer sociale activiteiten. Ook activiteiten als babysitten of vrijwilligerswerk of voor anderen zorgen, maken dat je minder eenzaam bent en hebben een positief effect op je geluksgevoel. Daarnaast hebben deelnemen aan culturele activiteiten, spirituele activiteiten en activiteiten in de natuur ook een positief effect.

De politiek op lokaal niveau kan een belangrijke rol spelen

Prof. Lieven Annemans

Verder kan je werken aan jezelf. Durf vaker zelf initiatief te nemen. Wacht niet tot anderen bellen. Sta open om nieuwe mensen te leren kennen. En zorg af en toe voor een digitale detox. We besteden veel tijd achter schermen, waardoor er minder tijd overblijft om relaties op te bouwen in het echte leven.

Als laatste pijler vindt de professor dat er een cruciale rol weggelegd is voor de overheid: armoede en gezondheid zijn factoren die kunnen aangepakt worden en ook de lokale politiek heeft impact. "De politiek op lokaal niveau kan een belangrijke rol spelen. Zo kunnen er lokale besturen meer investeren in wijkwerking, ze kunnen meer mensen de kans geven om zich aan te sluiten bij de activiteiten en meer informatie verspreiden over deze activiteiten", aldus Annemans. 

Het onderzoek werd uitgevoerd bij 3770 mensen. Meer informatie over het Nationaal Geluksonderzoek vind je hier. 

Meest gelezen