Vorig jaar stierven 615 mensen na een ongeval op de Belgische wegen

Vorig jaar stierven er 615 mensen binnen de 30 dagen na een ongeval op de Belgische wegen. Dat blijkt uit de cijfers van Statbel, de directie statistiek van de overheid. Het aantal ongevallen en slachtoffers daalde tegenover het jaar voordien.

In 2017 waren er 38.020 verkeersongevallen met in totaal 49.066 slachtoffers, waaronder 44.694 lichtgewonden, 3.757 zwaargewonden en 615 personen die het leven verloren binnen de 30 dagen na het ongeval.

Tegenover 2016 daalde het aantal ongevallen met 5 procent en het aantal slachtoffers met 6 procent. Het aantal overlijdens liep terug met 8 procent, terwijl het aantal zwaar- en lichtgewonden met respectievelijk 8 en 5 procent afnam.

Het aantal ongevallen daalt in alle drie de gewesten: met 7 procent in Vlaanderen, 3 procent in Wallonië en 1 procent in Brussel. Het aantal doden binnen 30 dagen is in Brussel wel gestegen (van 17 naar 24). In het hoofdstedelijk gewest nam het aantal zwaargewonden ook toe, terwijl die cijfers in de andere gewesten daalden.

Meest gelezen