Video player inladen...

15 jaar dienstencheques: balans is positief, verbeteringen zijn mogelijk

De dienstencheques hebben een grote economische en maatschappelijke relevantie. De kosten en de baten zijn in evenwicht. En zowel de klanten als de werknemers zijn tevreden over het systeem. Maar klussen aan woning of tuin zouden ook met dienstencheques moeten kunnen betaald worden. Tot die conclusies komt Federgon, de federatie die de sector van de dienstencheques vertegenwoordigt en het systeem heeft laten doorlichten.

De sector van de dienstencheques heeft 140 000 medewerkers, van wie er heel wat uit kansengroepen komen. En ruim 1 miljoen gezinnen of alleenstaanden maken er gebruik van. Het systeem bestaat bijna 15 jaar en is destijds bedacht als een vorm van door de overheid gesubsidieerde arbeid vooral om laaggeschoolden makkelijker aan het werk te krijgen.

Als gebruiker koop je een soort waardebon. Die kost nu 9€. Daaarmee kan je via een dienstenchequebedrijf een werknemer inhuren om huishoudelijke klussen te klaren, zoals poetsen, wassen, strijken, boodschappen doen of maaltijden bereiden. Per gepresteerd uur betaal je dus 9€, maar op die kostprijs geniet de klant een fiscaal voordeel tot 30% via de belastingaangifte. Bovenop die belastingaftrek subsidieert de overheid het systeem door de aangesloten bedrijven nog eens extra te vergoeden voor elke binnengebrachte dienstencheque. Daarmee kan het dienstenchequebedrijf zijn huishoudhulp een volwaardig contract aanbieden, met naast het loon ook vakantiegeld, ongevallenverzekering en  vergoeding tijdens ziekte. 

Uitbreiding van het systeem wenselijk

Nu zijn het vooral vrouwen die werken in zo'n systeem van dienstencheques, omdat het beperkt blijft tot huishoudelijke karweien. De sector vraagt een verdere uitbreiding van dat toepassingsgebied. "We pleiten ervoor om met dienstencheques ook kleine werken te kunnen betalen aan woning of tuin", zegt Paul Verschueren, directeur Vlaanderen bij Federgon. Op die manier zouden ook meer mannen aangetrokken worden, die door een gebrek aan specifieke technische of digitale kennis moeilijk aan werk geraken. "De technologische werkloosheid treft vooral laaggeschoolde mannen. Het stelsel is bovendien ook een volwaardig alternatief voor de organisatie van occasioneel werk en belastingvrij bijklussen."

De prijs van de dienstencheque

Omdat het een gesubsidieerd systeem is, komt de prijs van dienstencheques geregeld op de regeringstafel bij begrotingsdiscussies. En die kostprijs is voor de klanten ook al enkele keer verhoogd, tot 9€ dus op dit moment. De sector beweert dat het systeem zichzelf terugbetaalt. Enerzijds worden de werknemers uit de werkloosheid gehaald. En die uitkering kost de overheid ook geld. Anderzijds zou het systeem ook voor bijkomende jobs zorgen in het gewone arbeidscircuit. Gebruikers, die anders deeltijds zouden werken, om tijd te maken voor hun huishoudelijke karweien, kunnen nu voltijds aan de slag.

Toch erkent de sector dat het systeem ook voor de overheid betaalbaar moet blijven. Federgon stelt voor om de prijs van een dienstencheque te koppelen aan de inflatie. Voorts pleit de federatie voor de afschaffing van de huidige aankoopbeperking van het aantal dienstencheques, maar stelt ze wel voor om een hogere prijs in te voeren voor een afname van meer dan 500 cheques.  

Meest gelezen