Jaarverslag FAVV: veel vragen over fipronil, weinig problemen bij controles

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft vandaag zijn jaarverslag voorgesteld. Ondanks de fipronilcrisis heeft het agentschap vorig jaar bij controles weinig onregelmatigheden vastgesteld. Wel ontving het agentschap veel vragen van verontruste consumenten.  

Het FAVV heeft vorig jaar 116.285 controles uitgevoerd bij 62.393 bedrijven uit de voedselketen. Dat gaat van boerderijen, slachthuizen, detailhandel en horecazaken. In al die bedrijven werden checklists overlopen, lijsten met criteria waaraan de bedrijven en de voedinsgswaren moeten voldoen. Van alle checklists waren er 87,5 procent gunstig. Een cijfer dat min of meer overeenstemt met dat van 2016. Ook werden er 73.394 stalen genomen, waarvan maar liefst 96,4 procent beantwoordde aan de normen.     

Traceerbaarheid en hygiëne

Als de controles al problemen aan het licht brachten, dan hadden die vooral te maken met de traceerbaarheid in rundvee- en varkensbedrijven en schapen- en geitenhouderijen. Zo werden er soms runderen aangetroffen die een oormerk verloren hadden, en werden paspoorten van dode runderen soms te laat teruggezonden. 

In slagerijen, bakkerijen en horecazaken werden de meeste inbreuken vastgesteld op het vlak van infrastructuur, inrichting, hygiëne en autocontrole. Dat is blijkbaar een oud zeer, want ook in de vorige jaren was dat het geval. Meestal leidde de inbreuk tot een waarschuwing. Slechts in zeldzame gevallen werd de zaak gesloten.

Fipronilcrisis

De fipronilcrisis brak uit in de late lente van 2017, toen in eieren afkomstig van een Belgisch pluimveebedrijf het gelijknamige product fipronil werd aangetroffen. Fipronil is een chemische stof die zowel bij planten als bij kleine huisdieren gebruikt wordt om insecten (bloedluizen) te bestrijden. De stof is niet verboden, maar is wel niet goedgekeurd voor gebruik bij voedselproducerende dieren, waartoe kippen behoren. 

De vondst leidde uiteindelijk tot de blokkering van tientallen pluimveebedrijven in heel Europa en de vernietiging van miljoenen eieren. Maar voor de Belgische consument had de crisis weinig gevolgen. Slechts 1 lot besmette eieren moest bij een consument worden weggehaald, wat betekent dat de meeste verdachte eieren op tijd uit de rekken konden worden gehaald. 

Meer vragen en klachten van consumenten

Het meldpunt van het FAVV heeft vorig jaar 3.804 klachten van consumenten ontvangen. Dat zijn er 4,2 meer dan in 2016. De klachten hadden voornamelijk te maken met de hygiëne van lokalen en personen (1.194 klachten), de productie- en bewaarmethodes van levensmiddelen (1.018) en mogelijke voedselvergiftigingen (809). Elke klacht heeft geleid tot een onderzoek door een Lokale Controle-Eenheid (LCE).  

Opvallend is de sterke toename van het aantal vragen: 8.870 tegenover 6.987 in 2016 (+ 26 procent). De toename heeft vooral te maken met het fipronilincident in augustus. Alleen daarover werden al 1.345 vragen gesteld.

Meest gelezen