Je collega "mossel" noemen is geen seksisme

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen stapte naar de rechter nadat een man zijn vrouwelijke collega had uitgescholden voor ‘mossel’. De rechtbank oordeelde dat er geen inbreuk was op de Wet Seksisme. Het Instituut vraagt om de wetgeving aan te passen zodat het sneller kan ingrijpen bij seksisme op de werkvloer.

De feiten speelden zich af in 2016. Een man schold er op het werk een vrouwelijke collega uit voor ‘mossel’, in het bijzijn van andere collega’s. De vrouw voelde zich ook bedreigd door de man. Ze vreesde dat hij haar zou slaan.

Het gebruik van het woord ‘mossel’ in combinatie met een minachtende situatie, vormden volgens het Instituut een inbreuk op de Seksismewet en trok naar de rechtbank. Die oordeelde in haar vonnis van 6 juni evenwel dat de denigrerende context niet voldoende bewezen werd. Ze stelde dat het woord ‘mossel’ wel degelijk op een vulgaire manier naar het vrouwelijk geslachtorgaan verwijst, maar ook een louter banale belediging kan vormen zonder seksuele connotatie.

De rechtbank vond het onmogelijk om vast te stellen of het woord in dit dossier als een seksistische belediging gebruikt werd. Bijgevolg werd de beklaagde vrijgesproken.

De context waarin een belediging wordt gebruikt, moet in rekening worden gebracht om te bepalen of het woord een seksuele connotatie draagt

Liesbet Stevens, adjunct-directeur voor het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

“Sommige beledigingen op de werkvloer kunnen een vorm van strafbaar seksisme uitmaken. De context waarin een belediging wordt gebruikt, moet in rekening worden gebracht om te bepalen of het woord een seksuele connotatie draagt en dus als seksistisch kan worden beschouwd”, zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur voor het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Het Instituut vraagt om de wetgeving aan te passen zodat het sneller kan tussenkomen in zaken van (seksuele) intimidatie op de werkvloer. Op dit ogenblik kan het enkel optreden nadat alle procedures uit de ‘Pestwet’ doorlopen werden. Een wetswijziging zou het mogelijk maken dat het Instituut slachtoffers sneller kan bijstaan en ondersteunen, zoals het dat voor alle andere slachtoffers van genderdiscriminatie in een werkcontext kan doen.