AP2002

Militaire inlichtingendienst waakzaam voor Russische inmenging tijdens verkiezingen

Rusland heeft wellicht de verkiezingen in de Verenigde Staten en Frankrijk proberen te beïnvloeden. Onze militaire inlichtingendienst wil voorkomen dat ze dat ook in ons land doen.

Echte aanwijzingen zijn er niet over mogelijke Russische beïnvloeding bij onze verkiezingen. Maar de militaire inlichtingendienst ADIV is toch waakzaam, zegt kolonel Filip Gillet van de cyberdienst in het Radio 1-programma "De ochtend".

Hij baseert zich daarvoor op informatie die ze van andere inlichtingendiensten krijgen. "We merken meer en meer dat de Russische Federatie stelselmatig de democratische processen probeert te beïnvloeden en manipuleren." De bedoeling is duidelijk: "Het vertrouwen van de bevolking in hun eigen systemen ondermijnen."

Het maakt deel uit van de Russische strategie, legt Gillet uit. "Ze voelen zich bedreigd en ze proberen tweespalt te zaaien, op nationaal vlak tussen politieke partijen, maar ook internationaal tussen bijvoorbeeld de Europese Unie en de Navo."

"Hybride dreiging"

Er is dus een potentiële dreiging van desinformatie en het manipuleren van gegevens waardoor ons land in een slecht daglicht zou komen te staan. "Ze maken maximaal gebruik van 'hybride dreiging'; dat betekent dat ze hun strategische doelen op alle mogelijke manieren -politiek, economisch, militair, sociaal en zeker ook via desinformatiecampagnes- proberen te bereiken."

"Desinformatie is klassiek. Alle inlichtingendiensten maken er gebruik van. Maar dankzij sociale media kan een boodschap nu veel sneller verspreid worden. " En die berichten zijn niet altijd correct: "Het gaat ook om valse berichten, fake news, om onze westerse democratie in een slecht daglicht te stellen."

Zijn de Russen wel geïnteresseerd in onze gemeenteraadsverkiezingen?

Filip Gillet geeft toe dat de mogelijke dreiging niet zo groot is.  "De potentiële dreiging voor de lokale verkiezingen is zeker minder groot dan die voor de federale en Europese verkiezingen volgend jaar." Maar hij wil zich nu al voorbereiden op volgend jaar en samenwerking opstarten met andere nationale diensten.

Als de Russische Federatie volgend jaar iets van plan is, grijpt ze de lokale verkiezingen misschien aan als een test.

Gillet denkt dat de gemeenteraadsverkiezingen van oktober een test kunnen zijn voor de Russen als ze volgend jaar echt van plan zijn om de nationale verkiezingen te manipuleren.

Voor alle duidelijkheid: er is nog altijd geen enkele aanwijzing voor een mogelijke dreiging. Maar we moeten niet naïef zijn, zegt Gillet. "We hebben tal van voorbeelden gezien in andere landen en bij de Russische verkiezingen zelf. Daarnaast is België het gastland voor heel wat internationale instellingen en multinationals. We hebben nu ook een tijdelijke zitje in de VN-Veiligheidsraad, dus ons land is wel degelijk een potentieel doelwit."

Bewustmaking

De militaire inlichtingendienst wil iedereen bewustmaken van de mogelijke dreiging. "Nationale en regionale instellingen en politieke partijen moeten weten hoe ze zich het best kunnen beschermen. De Russen zullen anders proberen om tweespalt te zaaien tussen de politieke partijen."

Als er dan toch een echte dreiging opkomt, dan moeten we krachtdadig optreden en duidelijk communiceren, meent Gillet. 'Een open en snelle communicatie van onze overheid om het vertrouwen van de bevolking in de eigen instellingen te versterken."

Tot die tijd zal de inlichtingendiensten nagaan hoe kwetsbaar onze verkiezingssystemen zijn. "We gaan bijkomende inlichtingen inwinnen, ook via onze internationale partners, om te kijken wat de intentie is van onze tegenpartij. En we proberen mogelijke inmenging op te sporen. Al blijft op dit moment de bewustmaking van alle betrokken partijen het belangrijkst." De bevolking krijgt nu al de boodschap mee: "Let op en neem niet alles klakkeloos over van sociale media. Durf vragen stellen over al het nieuws dat via sociale media verspreid wordt."

(Her)beluister hier het gesprek met Filip Gillet

Meest gelezen