Zo duur is elektriciteit in België in vergelijking met onze buurlanden

Na de Duitsers betalen de Belgische gezinnen het meest voor elektriciteit van alle ons omringende landen. Dat blijkt uit een studie van PWC in opdracht van energiewaakhond Creg. Een doorsnee gezin betaalt al snel meer dan 900 euro per jaar voor stroom. De prijzen voor aardgas liggen dan weer relatief laag in ons land.

De stroom- en gasprijzen in België en de ons omringende landen verschillen sterk van land tot land en zelfs tussen de verschillende Belgische regio's, zo concludeert de Creg na een vergelijkende studie. De energiewaakhond bekeek de jaarlijkse kosten van een gezin dat 3.500 kWh per jaar aan stroom verbruikt en 23.260 kWh per jaar aan aardgas. 

De Duitse gezinnen zijn in zo'n situatie het slechtste af met hun stroomfactuur. Zij betalen 1.097 euro per jaar voor elektriciteit. In Frankrijk zijn de jaarlijkse kosten het laagst: 614 euro. Ook Nederland doet het vrij goed met 629 euro per jaar. 

De stroomprijs voor een doorsnee gezin in ons land benadert die van de Duitsers: 921 euro per jaar. Maar binnen ons land zijn er grote verschillen. Brusselaars betalen bijvoorbeeld 'maar' 783 euro per jaar, terwijl de factuur in Vlaanderen oploopt tot een stevige 1.029 euro. 

De hoge prijzen in ons land zijn te verklaren door de hoge belastingen, heffingen en certificaten die bovenop de energieprijs komen. In Vlaanderen staan die voor een derde van de totale stroomfactuur (320 euro op 1.029 euro). In het Verenigd Koninkrijk is bijvoorbeeld de prijs voor de pure stroom het allerhoogst van alle onderzochte landen, maar vormen de extra heffingen en taksen maar een fractie van de totale stroomfactuur.

Relatief goedkoop aardgas

Opvallend: als het over aardgas gaat, zijn de prijzen relatief bekeken draaglijker in ons land. Die bedraagt 1.214 euro per jaar voor een doorsnee gezin. Enkel gezinnen in het Verenigd Koninkrijk hebben een lagere gasfactuur, 1.032 euro. In Nederland bijvoorbeeld loopt de jaarlijkse gasfactuur op tot 1.830 euro. Ook hier is het verschil vooral te verklaren door de hogere taksen die de Nederlandse overheid heft op aardgasverbruik.

In Vlaanderen is de aardgasfactuur met 1.154 euro het laagst van ons land, in Wallonië ligt die met 1.385 euro het hoogst. De taksen en andere heffingen op aardgas liggen in het zuidelijke landsgedeelte namelijk drie keer zo hoog als in Vlaanderen.

Kmo's beter af dan gezinnen

Overigens vergeleek de Creg ook de energieprijzen voor kleine professionele gebruikers, zelfstandigen en kmo's dus. De verschillen zijn daar min of meer vergelijkbaar. Wat wel nog opvalt, is dat die kmo's doorgaans minder betalen per kWh dan gezinnen.

Volgens de onderzoekers is dat ten dele te verklaren door het wegvallen van de btw, maar spelen er wel degelijk ook lagere energie- en netwerkkosten mee.

Meest gelezen