Zwaluw krijgt het hard te verduren door droogte en verminderd aantal insecten

Het zijn zware tijden voor de zwaluw: biologen vinden in nestjes minder kuikens en degenen die het wel overleven, zijn ondervoed. Daar zijn twee oorzaken voor: enerzijds het feit dat er minder insecten zijn en anderzijds de droogte, zo legt Frederik Thoelen, directeur van Vogelbescherming Vlaanderen, uit.

"We merken dat het aantal zwaluwen heel fel is afgenomen.", legt Thoelen uit. "Een van de hoofdredenen is dat er veel minder insecten zijn. Op sommige plaatsen is het aantal insecten met 75 à 80 procent gedaald. Omdat insecten het hoofdvoedsel vormen van zwaluwen maakt dat dat zwaluwen daar het directe slachtoffer zijn."

Bovendien speelt ook de huidige droogte een rol. "Zwaluwen hebben echte modder nodig om nesten te maken. De droogte en het verminderde aantal insecten maken er samen voor dat zwaluwen het echt niet goed doen."

Al moeten we zeker niet lijdzaam toezien hoe de soort verloren zou gaan. "We hopen dat het tij ooit nog kan keren, maar dan is er werk aan de winkel, dan moeten we het gebruik van pesticiden en insecticiden drastisch naar omlaag halen en niet morgen maar vandaag. Maar dan moet het wel gebeuren, en dat ziet er voorlopig niet naar uit."

Meest gelezen