Video player inladen...

Soepelere regels voor overheidssteun militair onderzoek: "Militair onderzoek heeft ook vaak burgerlijke toepassing"

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA) heeft een nieuwe richtlijn gemaakt: voortaan kunnen bedrijven en onderzoeksinstellingen makkelijker overheidssteun krijgen voor projecten met militaire toepassingen. Steun aan offensieve wapensystemen blijft uitgesloten, maar als een ethisch comité oordeelt dat er geen bezwaren zijn kan militair onderzoek voortaan gesteund worden.

In 1999 besliste de toenmalige Vlaamse regering dat er geen overheidssteun gegeven kan worden aan onderzoeksprojecten met een militaire toepassing. Maar volgens Muyters moest die richtlijn dringend aangepast worden.

"Veel onderzoeksprojecten hebben zowel een militaire als een civiele toepassing", zegt Muyters. "Zo is er bijvoorbeeld een mobiel waterzuiveringssysteem. We kunnen dat zeer goed gebruiken in ontwikkelingslanden, maar het kan ook gebruikt worden door militairen op locatie. Vandaag zou zo'n onderzoeksproject geen overheidssteun kunnen krijgen, maar met de nieuwe richtlijn zou dat wel kunnen."

Overheidssteun voor zogeheten "offensieve wapensystemen" blijft taboe. "We gaan zeker geen steun geven aan onderzoek naar raketten, bommen, vuurwapens, chemische of biologische wapens", aldus Muyters.

We gaan zeker geen steun geven aan onderzoek naar raketten, bommen, chemische of biologische wapens.

Philippe Muyters, N-VA

Tot nog toe was elk onderzoek met militaire toepassingen taboe, die regel wordt dus versoepeld. "Maar we steunen enkel onderzoek waar er al een internationaal of Europees ethische controle op is gebeurd", verzekert Muyters.

Als onderzoek nog geen ethische controle heeft ondergaan, zal Vlaanderen zelf zo'n controle laten uitvoeren. Daarvoor wordt een "ethisch adviescomité" voor opgericht. Daarin zullen verschillende experts zetelen. "Dat comité zal een bindend advies geven. Enkel als zij het licht op groen zetten, kan de Vlaamse overheid het onderzoek steunen." 

Kritiek van Vredesactie

Vredesactie, een vredesbeweging, heeft kritiek op de beslissing van Muyters. "Vandaag, een eeuw na het einde van de Eerste Wereldoorlog, maakt een Vlaams minister publieke investeringen in de wapenindustrie terug bon ton. Qua symboliek kan dat tellen, aldus Nicole Van Bael van Vredesactie.”

Meest gelezen