COPYRIGHT Chris Pennarts Blokland 82 - 3417 MR Montfoort 0653-309747 info@chrispennarts.nl www.chrispennarts.nl

Bedrijven nemen steeds vaker oudere werknemers aan, "maar er is nog werk aan de winkel"

Bedrijven zijn meer en meer geïnteresseerd in oudere werknemers. Vorig jaar werden voor het eerst meer 45-plussers aangeworven dan jongeren onder de 25. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener Acerta, die De Tijd kon inkijken. Acerta analyseerde de cijfers over de instroom van werknemers tussen 2011 en 2017. 

Vooral 55-plussers zijn aan een gestage opmars bezig. Hun aandeel in de ingevulde vacatures is op 6 jaar tijd bijna verdubbeld (+93,52 %). Daartegenover staan de jongeren: hun aandeel is in dezelfde periode met een kwart ( -25,23 %) gedaald. 

Werkgevers hechten meer dan vroeger belang aan de ervaring die oudere werknemers meebrengen

Tom Vlieghe, Director Acerta Consult

Er zijn verschillende factoren die deze shift van jonge naar oudere aanwervingen verklaren, zegt Tom Vlieghe van Acerta. "Omdat we met zijn allen langer moeten werken, zijn er nu meer oudere werknemers beschikbaar op de arbeidsmarkt."

"En werkgevers blijken meer dan vroeger belang te hechten aan de ervaring die deze oudere werknemers meebrengen.  Anderzijds zijn er minder jongeren op de arbeidsmarkt omdat ze langer studeren en dus later beginnen te werken."

Nog werk aan de winkel

Ook al maken oudere sollicitanten al meer kans om een vacature in te vullen,  toch blijven ze nog altijd een heel kleine groep als je hun aandeel in het totaal van alle aanwervingen bekijkt. Maar 1 op de 20 aanwervingen vorig jaar is ouder dan 55. 

Er is dus nog werk aan de winkel, zegt Tom Vlieghe, voor werkgever én werknemer. "Die laatste moet als 55-plusser niet uitbollen, maar beseffen dat hij nog verschillende jaren moet werken en dus best naar een uitdaging zoekt die bij hem past."

"De werkgever van zijn kant moet inzien dat oudere werknemers wel nog een meerwaarde te bieden hebben en zeker niet hun laatste dagen komen uitzitten."

Haal oudere werkgevers uit hun gouden kooi

Tom Vlieghe, Director Acerta Consult

En er zijn ook een aantal remmende factoren die moeten worden weggewerkt, zegt Tom Vlieghe. "Door een verloning op basis van anciënniteit zitten veel oudere werknemers in een gouden kooi waardoor ze maar moeilijk van werk durven veranderen. En dat is geen goeie zaak, niet voor de werknemer maar ook niet voor de werkgever."

Meest gelezen