Video player inladen ...

Premier zit samen met meerderheid en oppositie over investeringspact

Premier Charles Michel heeft rond de tafel gezeten met de fractieleiders van meerderheid en oppositie over het investeringspact, waar hij zijn schouders onder wil zetten. Het strategisch comité dat de werkzaamheden rond dat pact coördineert, schuift intussen de noodzaak van een investeringspact van 100 miljard euro naar voren.

De premier had eerder al beloofd dat hij met alle fractieleiders van gedachten wilde wisselen over het investeringspact. De eerste minister broedt al langer op zo'n plan, om het tanende investeringsniveau in ons land op te krikken. Daarvoor wilde de premier tegen 2030 alles samen 60 miljard euro mobiliseren.

Het strategisch comité, dat ook op de bijeenkomst vertegenwoordigd was, richtte een reeks thematische werkgroepen op. Zijn eindrapport zit nu in een eindfase en zou begin september klaar moeten zijn. Tijdens de vergadering schoof het comité een pact van 100 miljard euro naar voren. Volgens de premier is het aan het strategisch comité om in zijn rapport voorstellen te doen over wat tot de mogelijkheden hoort.

"Het is goed dat de ambitie groot is, maar voor ons is niet zozeer het bedrag belangrijk, wel de keuzes die worden gemaakt voor de toekomst", reageert Groen-Kamerlid Kristof Calvo, die tevreden is met de bijeenkomst. Voor zijn partij moet de focus vooral liggen op energie, mobiliteit en digitalisering. Zo wijst Calvo er op dat ons land veel troeven heeft om koploper te worden op het vlak van batterijtechnologie.