Actie aan het Schumanplein in Brussel

Ivoor dat te koop is blijkt vaak illegaal

Het ivoor dat in Europa aangeboden wordt als "antiek" is in drie kwart van de gevallen illegaal. In België is dat in 57 procent van de gevallen zo.  Het ivoor had dus niet verkocht mogen worden, of alleen verkocht mogen worden met een certificaat dat de afkomst duidelijk maakt. Het internationale burgernetwerk Avaaz liet de verkoop van illegaal ivoor in België en Europa onderzoeken door de universiteit van Oxford. 

Het Internationale burgernetwerk Avaaz kocht ruim 100 stukken ivoor op de legale markt in 10 Europese landen en liet de universiteit van Oxford met een koolstofdatering bepalen hoe oud het ivoor is.

Uit dat onderzoek blijkt dat bijna driekwart van het ivoor dat als "antiek" verkocht wordt, illegaal is. Dit had dus niet verkocht mogen worden, of alleen met een certificaat dat de afkomst duidelijk maakt. In Spanje, Italië en Bulgarije was zelfs 100 procent van het onderzochte ivoor illegaal.

Enkel ivoor dat dateert van voor 1947 mag volledig vrij verkocht worden. Ivoor van tussen 1947 en 1990 mag alleen met een certificaat verkocht worden. Ivoor van na 1990 zelfs helemaal niet. 

Een vijfde van het onderzochte ivoor blijkt afkomstig te zijn van olifanten die nog leefden in 1990 of zelfs na 2000. Dit ivoor is dus zo goed als zeker afkomstig van olifanten die recent en illegaal gedood werden. Elk jaar worden meer dan 30.000 olifanten geslacht.

Nieuw voorstel ivoorbeleid

De Europese Commissie beraadt zich over de vraag of het huidige beleid voldoende bescherming biedt voor de met uitsterven bedreigde olifanten. China, Hong Kong en andere belangrijke spelers hebben al een volledig verbod op ivoor ingevoerd. Europa heeft die stap nog niet gezet.