Ook getuigen van Jehova moeten nieuwe privacyregels naleven

Een geloofsgemeenschap - zoals de gemeenschap van Jehova's getuigen - moet zich ook aan de GDPR-regels houden als ze gegevens van bewoners verzamelen bij hun verkondigingen van huis tot huis. Dat heeft het Europese Hof van Justitie beslist. Het gaat om gegevens zoals uw naam, adres en geloofsovertuiging. 

U heeft het misschien zelf ook al meegemaakt: enkele getuigen van Jehova brengen u thuis een bezoek om hun geloof te verkondigen. Tijdens dat gesprek deelt u mogelijk informatie over uw geloofsovertuiging of geeft u uw volledige naam mee. Die informatie wordt soms op lijsten bijgehouden door de Jehova getuigen voor een eventueel later bezoek. Wie woont op welk adres? En wie wenst geen bezoek meer van de leden van Jehova? 

Maar de bewoners zelf zijn daar vaak niet van op de hoogte. Daarom stelde de privacyautoriteit in Finland zich in 2013 vragen bij het verzamelen en verwerken van die informatie. De commissie verbood de Finse getuigen van Jehova om gegevens van mensen te verzamelen bij een verkondigig van huis tot huis, zonder daarbij de privacyregels na te leven. Het kwam tot een rechtszaak bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. 

Dat Hof heeft nu beslist dat ook een geloofsgemeenschap zich aan de Europese privacyregels moet houden. De religieuze gemeenschap van Jehova's getuigen vormen dus geen uitzondering en mogen niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoners gegevens zoals hun naam, adres of geloofsovertuiging verzamelen, wanneer zij van deur tot deur hun geloof verkondigen. Ze mogen ook enkel gegevens verzamelen als dat effectief nodig is voor een goede dienstverlening en moeten duidelijk aangeven waarom ze uw gegevens verzamelen. 

Meest gelezen