Video player inladen ...

Staking cipiers vanaf 22 uur opgeschort, maar nog geen akkoord

De vakbonden van de cipiers hebben beslist om vanaf tien uur vanavond te stoppen met staken in de gevangenissen. Na een staking van drie weken gaan de cipiers nu dus weer aan het werk. Maar de cipiersbonden gaan wel nog altijd niet akkoord met het voorstel van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om een minimale dienstverlening in te voeren bij stakingen. "Het wantrouwen zit nog erg diep," zegt Gino Hoppe van de socialistische overheidsvakbond ACOD.

Gisteren was er een extra overleg tussen de top van de cipiersbonden en minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Dat overleg verliep volgens beide partijen "constructief". De vakbonden legden de nieuwe teksten daarom gisteren en vandaag voor aan hun achterban. Maar zij gaan nu niet akkoord met het resultaat van de onderhandelingen. "De cipiers zijn niet te vinden voor de invoering van een minimale dienstverlening zoals die nu op tafel ligt," zegt Gino Hoppe van de socialistische overheidsvakbond ACOD.

Die regeling rond de minimale dienstverlening in de gevangenissen was de voornaamste reden tot staken. Daardoor zouden cipiers toch moeten werken tijdens een staking. In het voorstel stond te lezen dat de cipiers het recht hebben om 48 uur te staken, daarna zou er personeel opgevorderd kunnen worden om te komen werken. Zo blijven de basisbehoeften van de gevangenen gewaarborgd, zoals twee keer douchen per week. Initieel stond er in de teksten 32 uur. Maar daar gaan de bonden dus niet mee akkoord. 

Geen mens aan de poort heeft nog vertrouwen in de regering

Gino Hoppe, voorzitter ACOD

"Er is geen mens die aan de poort staat, die nog vertrouwen heeft in iemand. Niet in de minister van Justitie, niet in de regering," zegt Hoppe. "De onrust onder het gevangenispersoneel is zeer groot. Mensen hebben niks van vertrouwen in deze regering."

Er is bijgevolg nog geen akkoord tussen de cipiersvakbonden en minister Geens. De vakbonden hebben nu tot 26 juli de tijd om hun opmerkingen over te maken aan de minister. 

Maar geen voldoende draagvlak meer om te staken

Ondanks het feit dat er geen akkoord is, heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront van de cipiers na overleg wel beslist om vanavond om 22 uur een einde te maken aan de staking in de gevangenissen. Die staking is gestart op 19 juni en duurde dus exact drie weken. 

Minister Geens is tevreden dat het werk wordt hervat en wacht nu op de opmerkingen op de tekst.