IMEC

Vlaanderen test intelligent waterbeheersysteem in de strijd tegen waterrisico’s

Meer dan duizend nieuwe, piepkleine sensoren zouden in de toekomst voortdurend de hoeveelheid en de kwaliteit van het bodem-, grond-, en oppervlaktewater in Vlaanderen kunnen meten. Op die manier wil Vlaanderen zich beter wapenen tegen de groeiende dreiging van wateroverlast, -schaarste en waterverontreiniging. In natuurgebied De Blankaart in Diksmuide wordt vandaag de eerste sensor in gebruik genomen. 

"Een heel laboratorium in één chip ter grootte van een vingertop". Piet Seuntjens, expert watermanagement van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) is verheugd over de nieuwe sensoren die ontwikkeld zijn door IMEC, het onderzoekscentrum uit Leuven dat gespecialiseerd is in micro- en nanotechnologie. Zo’n sensor kan zelfstandig de hoeveelheid en de kwaliteit van water meten en die gegevens draadloos doorsturen naar een computerprogramma dat de metingen verder analyseert. 

1.000 slimme sensoren

Op termijn zou Vlaanderen een netwerk van meer dan 1.000 van die chips moeten krijgen. "Op die manier krijg je voortdurend, in real-time en over heel Vlaanderen een hoop meetgegevens van het water", zegt Seuntjens. "Dat is veel meer informatie dan tot nu toe verkrijgbaar was en dat laat ons toe om beter in te spelen op komende watertekorten of wateroverlast." 

Met dezelfde sensoren zou ook de waterkwaliteit kunnen worden gemeten. Zo wil de VITO ook inzetten op het hergebruik van water. "We willen waterreserves beter benutten in functie van de vraag naar water. Daarom willen we te weten komen of het water van voldoende kwaliteit is om bijvoorbeeld te gebruiken voor de voedingsindustrie of landbouw." 

De chips van IMEC kunnen tegelijk verschillende aspecten van het water meten, zoals de zuurtegraad en geleiding, en een aantal opgeloste stoffen detecteren en meten. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) neemt nu ook al regelmatig stalen van het water, maar doet dat, in tegenstelling tot de nieuwe sensoren, nog handmatig en niet constant. "We staan er zeker voor open om deze nieuwe sensoren te gebruiken", klinkt het bij de VMM. "Maar je zal er wellicht niet alles mee kunnen meten. We willen eerst de exacte resultaten afwachten."

Pilootproject in Diksmuide

Er wordt nu eerst een pilootproject opgestart met één sensor. Minister-president Geert Bourgeois heeft die vandaag met een symbolische druk op de knop opgestart, in natuurgebied De Blankaart in Diksmuide. Als de meetresultaten voldoende nauwkeurig zijn en als het project praktisch en financieel haalbaar is, worden de sensoren later ook over de rest van Vlaanderen verspreid. Binnen de 2 jaar zouden er al zo’n 500 sensoren moeten werken in West-Vlaanderen. Daarna volgt de rest van Vlaanderen.

Naast VITO en IMEC zijn ook waterzuiveringsbedrijf Aquafin, drinkwaterbedrijf De Watergroep en het Vlaams Kenniscentrum Water betrokken bij het pilootproject. 

Meest gelezen