Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Aandeel van Europa in de wereldbevolking is de laatste vijftig jaar gehalveerd

Europa levert steeds minder van de wereldbevolking en de voorbije halve eeuw is dat drastisch verminderd. Ook het percentage van de EU in de wereldeconomie is gedaald. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, het statistische bureau van de Europese Unie.

Volgens Eurostat woonde in 1965 nog 13 procent van de wereldbevolking in wat nu de Europese Unie is. In 2015 was dat nog slechts zeven procent. Dat wil niet zeggen dat er nu minder mensen wonen, maar het gaat wel om de verhouding tegenover de wereldbevolking in zijn geheel.

Ter vergelijking: de meest bevolkte landen -China en India, elk met ongeveer 1,4 miljard inwoners- leveren samen ongeveer 37 procent van de wereldbevolking, al neemt dat aandeel langzaam af.

Eurostat merkt voor Europa dezelfde evolutie op in de wereldeconomie als in de wereldbevolking. Zo is het aandeel van de EU in het bruto binnenlands product van de wereld tussen 2006 en 2016 gedaald van 30 procent naar 22 procent. Dat van China steeg in dezelfde periode van 5 naar 15 procent. De Verenigde Staten bleven min of meer stabiel op 25 procent.

Dat gaat uiteraard allemaal om relatieve cijfers, die vooral de opgang van nieuwe industrielanden zoals China, India, Brazilië, Zuid-Afrika, Turkije en Indonesië weergeven.

Meest gelezen