"Antifraudeagentschap verwijt Karel Pinxten 500.000 euro aan misbruik van middelen"

Het Europees antifraudeagentschap OLAF zou zijn onderzoek naar Karel Pinxten klaar hebben. De oud-minister, die 12 jaar bij de Europese Rekenkamer werkte, zou daar volgens OLAF voor 500.000 euro aan financiële middelen "misbruikt" hebben. Dat schrijft BuzzFeed. In een reactie aan Belga zegt Pinxten dat hij "van OLAF geen document ontvangen" heeft.

Pinxten was tussen maart 2006 en april 2018 het Belgische lid van de Europese Rekenkamer, die de betrouwbaarheid van de begrotingen van de EU-instellingen onderzoekt. Hij hoopte een derde ambtstermijn te kunnen aangaan, maar het Europees Parlement wilde daar niet van weten. Officieel omdat de parlementsleden vonden dat twee termijnen van zes jaar moeten volstaan, maar ook omdat OLAF een onderzoek was opgestart naar de voormalige Belgische minister van Landbouw en van Defensie.

Volgens BuzzFeed is dat onderzoek nu afgerond. Vorige maand zou OLAF een rapport met aanbevelingen overgemaakt hebben aan de Europese Rekenkamer en de gerechtelijke autoriteiten in Luxemburg, waar de Rekenkamer haar hoofdzetel heeft. In het rapport zou sprake zijn van "misbruik van financiële middelen" ten belope van ongeveer 500.000 euro.

Gecontacteerd door Belga, zegt Pinxten dat hij zelf geen document ontvangen heeft van OLAF. "Wanneer het stof is gaan liggen, zullen we zien hoe groot de muis is die de berg gebaard zal hebben, eventueel na een rechterlijke toetsing." Meer commentaar kan Pinxten niet geven omdat hij naar eigen zeggen niets gekregen heeft. "Ik wacht af", luidt het.

Na het negatief advies van het Parlement besliste de federale regering begin dit jaar om in de plaats van Pinxten zijn partijgenote bij Open VLD Annemie Turtelboom voor te dragen als Belgisch lid van de Rekenkamer. Zij nam intussen haar mandaat in Luxemburg op.

De persdienst van OLAF wil in een reactie enkel bevestigen dat het in juni een onderzoek afrondde naar "een (nu voormalig) lid van de Europese Rekenkamer". "Het onderzoek kwam misbruik van de financiële middelen van de Europese Rekenkamer op het spoor, net als inbreuken tegen ethische verplichtingen." Namen of bedragen noemt OLAF niet. Het zegt wel dat zoals de procedure het voorschrijft, alle betrokkenen de kans hebben gekregen om commentaar te geven bij de feiten die hen aangaan.

De Rekenkamer bevestigt de ontvangst van een OLAF-rapport over een voormalig lid. Om juridische redenen kan ook de Rekenkamer geen namen of bedragen citeren, maar ze zegt wel dat het "totaal onaanvaardbaar" is dat een ambtenaar zijn positie misbruikt voor financieel gewin: "We zijn vastbesloten de kostprijs van deze zaak voor het publiek tot nul te herleiden en alle middelen die illegaal verworven werden, zullen we terugvorderen."

Meest gelezen