Foto Kurt bvba

Bourgeois wil investeringspact en arbeidsdeal koppelen

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) pleit ervoor een koppeling te maken tussen de arbeidsdeal en het investeringspact waar premier Charles Michel (MR) zijn schouders onder wil zetten. Hij wil daarbij dan wel "engagementen van iedereen" zien, verklaarde de Vlaamse regeringsleider in "De ochtend" op Radio 1.

Premier Michel wil met de deelstaten een arbeidsdeal sluiten. Vlaanderen heeft daarvoor een reeks voorstellen op tafel gelegd. "Het is goed dat het federale niveau die twaalf maatregelen gaat ondersteunen", reageert minister-president Bourgeois. Al benadrukt hij dat het om concrete, gerichte punten gaat en dat veel fundamentele hefbomen op het federale niveau zitten. En daar is CD&V niet te vinden voor de voorstellen van N-VA en Open VLD om bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkeringen in de tijd te beperken of het brugpensioen te verstrengen.

"Ik verwacht serieuze maatregelen", aldus Bourgeois. "Een pact betekent dat er van beide kanten maatregelen moeten komen". Hij oppert om de werkloosheidsvergoeding in een eerste periode op te krikken om ze nadien dan sneller degressief te maken. De MP verwijst daarbij naar Scandinavië. Ook haalt hij het probleem van te hoge brutolonen in bepaalde sectoren aan, net als een andere invulling van de loopbanen, met meer aandacht voor competenties in plaats van anciënniteit.

Bourgeois wil meteen een koppeling maken met het investeringspact - dat andere plan waar de premier al een tijd zijn schouders onder zet om het investeringsniveau in ons land op te krikken. Ook de minister-president vindt dat de overheden meer publieke investeringen moeten doen en schuift een investeringsnorm naar voren. Om bijvoorbeeld tegen 2030 opnieuw op 4 procent te komen, zou er elk jaar 0,1 procent kunnen bij komen, gekoppeld aan een relatieve daling van de lopende uitgaven.

Beluister het gesprek met Geert Bourgeois in "De ochtend"

Meest gelezen