Duizend edelherten dreigen doodgeschoten te worden in Nederlands natuurgebied door te weinig voedsel 

De Nederlandse provincie Flevoland gaat vermoedelijk bijna 1.000 edelherten in de Oostvaardersplassen laten afschieten. Ongeveer 180 konikpaarden verhuizen naar een gebied elders in Europa. Vorige winter leefden er nog ruim 2.200 grazers in het gebied, en dat is veel te veel. Er zijn toen honderden dieren bezweken, omdat er niet genoeg voedsel was, en dat mag niet meer gebeuren. 

De Nederlandse provincie Flevoland gaat waarschijnlijk bijna 1.000 edelherten in de Oostvaardersplassen laten afschieten. 180 konikpaarden verhuizen naar een gebied elders in Europa. Een meerderheid van de politieke partijen van Flevoland wil zo het aantal grazers in het natuurgebied drastisch verminderen en terugbrengen naar 1.100.

Afgelopen winter leefden er nog meer dan 2.200 grazers in de Oostvaarders­plassen. Er zijn toen honderden dieren bezweken omdat er niet genoeg voedsel was, en dat willen ze nu vermijden. 

Met het plan blijven er nog 1.100 herten, paarden en koeien in het natuurgebied over, die samen in een kleiner gebied moeten leven, maar wel met meer beschutting. De dienst Staatsbosbeheer moet met een plan komen hoe het grootschalige afschot het best kan plaatshebben.

Het besluit werd gisteravond genomen door de Provinciale Staten van Flevoland na een urenlang debat. GroenLinks en de Partij voor de Dieren waren tegen. Een meerderheid van de twaalf politieke fracties in de Staten onderschreef grotendeels de nieuwe beheeradviezen van een commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Pieter van Geel (CDA).

Bijvoederen schadelijk

Afgelopen winter was er veel kritiek op de toestand van de grazers in het natuurgebied. Heel wat mensen vonden het schandalig dat de dieren honger leden. Normaal worden dieren die sterk verzwakt zijn afgeschoten, maar na protest besliste het provinciebestuur om eten bij te geven. Maar volgens ecologen en biologen is bijvoeren schadelijk voor de natuur. Nog meer eten geven zou de populatie vergroten, waardoor er nog meer dieren zouden moeten worden afgeschoten. 

Meest gelezen