NMBS en vakbonden akkoord over koopkrachtverhoging voor treinbestuurders

De directie van de NMBS en de vakbonden ACV-Transcom en VSOA hebben een akkoord bereikt over een koopkrachtverhoging voor de treinbestuurders van 6 procent. De herwaardering van het beroep was de aanleiding voor de spoorstaking die momenteel nog tot heel wat hinder leidt.

De kleine vakbond OVS staakt gisteren en vandaag, omdat de vakbond van mening is dat het de slechte kant opgaat met de herwaardering van de job van treinbestuurder. Net vandaag raakt dus bekend dat er over die herwaardering een sociaal akkoord  is.

De christelijke vakbond ACV-Transcom en de liberale vakbond hebben in overleg met de directie een koopkrachtverhoging besproken van 6 procent. Dat kan dus gaan om verloning, maar ook om bijvoorbeeld premies voor het rijden van moeilijke en vroege diensten. De socialistische vakbond ACOD Spoor had eerder al laten weten dat ze het voorstel niet zouden ondertekenen.

In ruil moeten de treinbestuurders een "productiviteitsverbetering" realiseren van 2 procent. Dat vertaalt zich vooral in meer flexibiliteit. De deal omvat voorts maatregelen die de werkomstandigheden moeten verbeteren. Zo wordt onder andere performanter materiaal beloofd. Samen met de erkende vakbonden zal tot slot in werkgroepen worden bekeken hoe de belans tussen werk en privé kan verbeterd worden.

Meest gelezen