Genoeg kandidaat-studenten arts en tandarts dankzij extra punten

Alle deelnemers die de helft van de punten hebben gehaald  op het toelatingsexamen voor arts en tandarts én die hebben aangegeven dat ze met de opleiding willen starten, kunnen aan hun studies beginnen. De examencommissie moest iedereen wel vijf punten extra geven om aan voldoende geslaagden te komen, want de vragen bleken moeilijker dan gedacht.

Op 3 en 4 juli trokken 6.233 kandidaten naar Brussels Expo om deel te nemen aan de toelatingsexamens voor de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde, 5.165 voor arts en 1.068 voor tandarts. Dat gebeurde voor het eerst volgens een nieuwe formule: alleen de geslaagden met de beste score zouden aan de opleiding mogen beginnen.

Vroeger was het zo dat in principe alle geslaagden zich konden inschrijven. In dat oude systeem moesten de examens daarom altijd maar moeilijker worden, om een overschot aan artsen en tandartsen te vermijden.

Van de deelnemers aan het ingangsexamen arts zijn er 1.154 geslaagd, of 22,4 procent. 1.126 daarvan zitten bij de “gunstig gerangschikten” (zij haalden de meeste punten) en mogen dus aan de opleiding beginnen.

Maar in de praktijk zijn alle geslaagden gunstig gerangschikt, want 28 geslaagden gaven te kennen dat ze niet aan de opleiding willen beginnen. Dat zijn vooral vijfdejaars secundair onderwijs die het examen al eens deden bij wijze van proef.

Bij de deelnemers aan het ingangsexamen tandarts was 24,3 procent van de 1.068 deelnemers geslaagd, wat neerkomt op 260 kandidaten. Eén geslaagde gaf aan niet aan de studie te willen beginnen. Alle anderen kunnen met de opleiding starten.

En daarmee klopt de rekening. De quota die waren bepaald - 1.102 artsen en 135 tandartsen - zijn gehaald. Rekening houdend met de studenten die voor beide ingangsexamens geslaagd zijn, telt de opleiding geneeskunde volgend academiejaar vermoedelijk 1.104 nieuwe studenten, tegenover 134 aspirant-tandartsen.

De examens bleken wel iets moeilijker dan gedacht, zegt de Examencommissie. Terwijl het net de bedoeling was om de vragen iets minder moeilijk te maken en dan een rangschikking te maken van de besten. Daarom kregen alle kandidaten vijf punten extra. Als dat niet was gebeurd, waren er misschien niet genoegd kandidaten geweest om aan de studies geneeskunde of tandheelkunde te beginnen.