Naaktlopers moeten wijken voor zeldzame vogel: wellicht geen tweede naaktstrand aan de kust

Er komt wellicht geen tweede naaktstrand aan onze kust. De plek waar het strand moest komen - in Westende - blijkt namelijk bewoond door de kuifleeuwerik. Dat is een zeldzame en beschermde vogel die mensen schuwt. Het Agentschap voor Natuur en Bos oordeelt daarom dat een naaktstrand op die plek geen goed idee is.   

Sinds 2000 heeft onze kust een naaktstrand. Dat is er na heel wat heisa gekomen in Bredene. Maar intussen is het strand daar zo populair geworden dat de Federatie van het Belgisch Naturisme een tweede naaktstrand wil. In Westende leek er een geschikte plek te zijn voor het naaktstrand, omdat er geen bebouwing is en ook geen dijk die op het strand uitkijkt. Maar een advies van het Agentschap voor Natuur en Bos lijkt het plan te zullen kelderen.

Een zeldzaam vogeltje...

In de duinen aan het strand blijkt namelijk een zeldzame vogel te wonen die in Vlaanderen alleen maar voorkomt op bepaalde plekken aan de kust. Het gaat om de kuifleeuwerik,  een vogel die zijn nesten op de grond bouwt en daarom kwetsbaar is. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft geoordeeld dat een naaktstrand in Westende geen goed idee is, omdat zo'n strand "randactiviteiten" met zich meebrengt die het dier bedreigen.  

Kuifleeuwerik

Over die "randactiviteiten" is Griet Buyse, woordvoerster van het Agentschap voor Natuur en Bos duidelijk. "In Bredene heeft de politie herhaaldelijk moeten vaststellen dat mensen zich in de duinen terugtrekken voor seksuele contacten. De duinen aan onze kust zijn beschermd door de Europese Habitatrichtlijn omdat er unieke dier- en plantensoorten leven. Zeker in Wenduine is dat het geval. De kuifleeuwerik is niet de enige bedreigde soort die er voorkomt. Voor al dat leven is het beter dat er zo weinig mogelijk menselijke activiteit is. Daarom hebben wij voor het naaktstrand een negatief advies gegeven." 

Wij hebben niets tegen een naaktstrand, wij waken alleen over de natuur.

Griet Buyse, woordvoerster Agentschap voor Natuur en Bos

Buyse zegt dat het Agentschap met zijn advies alleen maar heeft  geantwoord op een vraag van minister van Omgeving en Natuur Joke Schauvliege (CD&V), die in het parlement geïnterpelleerd was over het naaktstrand. "Op dit moment is er nog geen vergunning aangevraagd voor het naaktstrand", verduidelijkt Buyse. "Als die aanvraag er komt, dan zullen wij ons opnieuw uitspreken en dan zal ons advies allicht opnieuw negatief zijn. Op dat moment is ons advies ook bindend. En voor alle duidelijkheid: wij hebben niets tegen een naaktstrand. Wij waken alleen over de natuur."  

Naturisten reageren teleurgesteld

Koen Meulemans, voorzitter van de Federatie van het Belgisch Naturisme, reageert teleurgesteld. "Naturisten die op een strand liggen, hebben respect voor de omgeving én voor hun medemens. Wij maken niets kapot en ruimen alles op. Dus van ons moet je geen overlast verwachten." 

Als er in de duinen alleen maar naturisten zouden rondlopen, dan zou geen enkel vogeltje zich bedreigd hoeven te voelen

Koen Meulemans, voorzitter Federatie van het Belgisch Naturisme

Meulemans ontkent niet dat er in de duinen van Bredene "problemen" zijn.  "Naaktstranden lokken mensen met verkeerde intenties, daar zijn we ons van bewust. De mensen die in de duinen liggen te rollebollen zijn geen naturisten, maar mensen die daar blijkbaar plezier aan beleven. Wij zijn de eerste om te pleiten voor nultolerantie voor dergelijk gedrag. Als er in de duinen alleen maar naturisten zouden rondlopen, dan zou geen enkel vogeltje zich bedreigd hoeven te voelen."   

Geen trekvogel...

"In de jaren 80 van de vorige eeuw vond je de kuifleeuwerik nog in heel Vlaanderen", zegt vogelkenner Gerald Driessens van Natuurpunt. "Maar om een reden die we niet kennen is de vogel intussen zo goed als verdwenen. We schatten dat er in ons land nog tussen de 5 à 10 broedparen zijn. De meeste leven in de duinen aan onze westkust. Omdat ze daar op de grond broeden, kunnen ze gemakkelijk vertrappeld worden. Als je in de duinen gaat rondstruinen - om welke reden dan ook - dan ben je een gevaar. Dus volg je het best strikt de paden. Kuifleeuweriken zijn geen trekvogels. Als ze bij ons uitsterven, dan zien we ze waarschijnlijk nooit meer terug."        

Kuifleeuweriken zijn geen trekvogels. Als ze bij ons uitsterven, dan zien we ze waarschijnlijk nooit meer terug.

Gerald Driessens, vogelkenner Natuurpunt

Meest gelezen