Videospeler inladen...

Regering te optimistisch over begroting oppert het monitoringcomité

Het monitoringcomité, een groep topambtenaren die de begroting opvolgt, is klaar met zijn rapport over de begroting voor volgend jaar. Gelet op de doelstellingen zou de regering volgens het rapport een inspanning van 2,6 miljard euro moeten doen. Volgens minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) stroken de ramingen met hetgeen de regering had verwacht.

De regering Michel moet 2,6 miljard euro zien te vinden om de begroting van volgend jaar op koers te houden. De cijfers komen van het zogenoemde monitoringcomité, dat bestaat uit topambtenaren die de begroting in het oog houden.

Op basis van cijfers van het planbureau was sprake van een inspanning van zo'n 3,7 miljard. Het monitoringcomité wijst er wel op dat het lagere cijfer van 2,6 miljard alleen geldt als de doelstellingen, zoals afgesproken, worden gehaald.

"De geschatte inspanning komt overeen met het geplande traject en zoals reeds in 2017 aangekondigd door de regering in haar meerjarenbegrotingen. De ramingen van het tekort op het nominale saldo komen dus globaal genomen, overeen met hetgeen verwacht werd", reageert minister Wilmès.

Begrotingstekort kan toch oplopen

Dat het tekort op de begroting bij een ongewijzigd beleid toch kan stijgen, wijt de minister aan drie zaken:

- Er is "een echo-effect van 1,4 miljard euro" na de vaststelling van de autonomiefactor in 2018.
- Ook de taxshift, die de koopkracht van de werknemers met 1,5 miljard euro laat stijgen, blijft het begrotingstraject beïnvloeden.
- Ten slotte stijgen de primaire uitgaven met 1,4 miljard euro, voornamelijk als gevolg van de indexatie en de pensioenen, maar ook een verhoging van de toewijzing aan de regio's.

Regering te overtuigd

De regering diende deze lente een begrotingstraject tot 2021 in bij de Europese Commissie. Daarin stelt de regering dat ze in 2020 een begroting wil die structureel in evenwicht is. Als de regering zich aan haar afspraken voor 2019 houdt, zou er volgens het monitoringcomité nog eens 4 miljard euro gevonden moeten worden in 2020 om die ambitie van een structureel evenwicht te realiseren.

Het monitoringcomité herinnert er ook aan dat de federale regering en de Commissie het niet eens zijn over het structurele gehalte van de voorafbetalingen binnen de vennootschapsbelasting en de taxshift. Volgens de Commissie schat de regering het structurele effect van die maatregelen te optimistisch in. De begrotingsinspanning kan nog een pak hoger oplopen, indien wordt uitgegaan van het Europese standpunt.

Meest gelezen