Wie is Kaoutar Fal die België koste wat kost het land uit wil? Spion of illegaal?

Wie is Kaoutar Fal en waarom wil de Belgische Staatveiligheid haar koste wat het kost uit België weg? Werkt ze voor de Marokkaanse inlichtingendienst en via haar netwerk ook nog voor andere buitenlandse inlichtingendiensten? Een spionageverhaal dat begint in Casablanca en voorlopig eindigt in transitcentrum 127 bis.   

Kaoutar Fal is een 31-jarige Marokkaanse vrouw. Op haar eigen website staat te lezen dat ze ondernemer is. Ze zou, naar eigen zeggen, vooral het vrouwelijk ondernemerschap in Marokko willen stimuleren. Als consultant begeleidt ze ook bedrijven. Bovendien zegt ze over zichzelf dat ze ook nog eens journalist is. In het bijzonder promoot ze de Afrikaanse media in Europa, zo staat het te lezen op haar website. 

Gebeurtenissen die op z'n minst te omschrijven zijn als 'vreemd' 

Het is allemaal redelijk vaag maar zo beschouwd heeft ze dus drie rollen: ondernemer, consultant en journalist. Maar misschien speelt ze in werkelijkheid nog een heel andere rol, die van spion. Dat vermoeden wordt gevoed door de recente gebeurtenissen in ons land die op z’n minst te omschrijven zijn als ‘vreemd’. 

Op 10 oktober 2016 vraagt Kaoutar Fal aan het Belgisch consulaat in Casablanca een tijdelijk visum voor België. Vier dagen later krijgt ze dat ook. Het visum is geldig van 14 oktober 2016 tot 16 december 2019 voor een periode van 90 dagen. 

Anderhalf jaar gebeurt er ogenschijnlijk verder niets. Pas op 15 maart van dit jaar stuurt de Belgische Staatsveiligheid een nota aan staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). In die nota wordt gevraagd het visum voor Fal terug te trekken omdat ze ‘een gevaar vormt voor onze nationale veiligheid’. Francken doet wat hem gevraagd wordt. Twaalf dagen later herroept de staatssecretaris effectief het visum. 

Ze wordt beschouwd als een gevaar voor onze maatschappij

Op 29 mei arriveert Kaoutar Fal toch op de luchthaven van Zaventem. Ver geraakt ze niet. Diezelfde dag nog wordt ze opgepakt en opgesloten in een gesloten instelling voor illegalen. Dat gebeurt omdat haar visum is ingetrokken én omdat ze blijft beschouwd worden als een gevaar voor onze maatschappij. 

Het juridisch gevecht barst nu pas goed los. Kaoutar Fal start een dringende procedure om haar visum terug te krijgen en vooral ook haar vrijheid. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen spreekt zich op 6 juni uit in haar voordeel. Toch wordt ze niet vrijgelaten. 

Een dag later al, op 7 juni, is er immers al een nieuw besluit van staatssecretaris Francken. Op basis van nieuwe informatie van de Staatsveiligheid wordt Kaoutar Fal opnieuw een visum geweigerd en blijft ze meer dan ooit beschouwd als een gevaar voor onze samenleving.  

Ze trekt opnieuw naar de rechtbank maar deze keer spreekt deze zich uit in het voordeel van de Belgische staat. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verwerpt haar vraag.

Toch werd dinsdag jl., op 10 juli, Kaoutar Fal vrijgelaten. Dat gebeurt op basis van een uitspraak van het Brussels hof van beroep die oordeelde dat Kaoutar Fal tussen 6 en 7 juni ten onrechte van haar  vrijheid beroofd bleef. Eigenlijk dus een puur juridische interpretatie van één element in het hele verhaal. 

Want dat verhaal houdt niet op. Integendeel, het escaleert. 

Kaoutar Fal wordt begin deze week, op 10 juli, effectief vrijgelaten maar, zo zeggen bronnen dicht uit haar omgeving, ze krijgt van de Dienst Vreemdelingenzaken haar paspoort niet terug. En opnieuw kon ze niet erg lang van haar vrijheid genieten. ‘s Anderendaags, op 11 juli, wordt ze op het Brusselse Luxemburgplein ’s middags opgepakt. 

Ontvoering of arrestatie?

Mensen uit haar omgeving verwittigen de 101-centrale omdat ze denken dat de vrouw ontvoerd wordt. In een gesprek aan de noodcentrale dat liefst 17 minuten duurt, trachten ze duidelijk te maken dat Kaoutar Fal. het slachtoffer werd van een geheime operatie. In werkelijkheid gebeurde de noodoproep door mevr. Rosenzweig, echtgenote van Moshe Friedman, een man die bekend is omwille van zijn erg controversiële standpunten. Kaoutar Fal koos in de juridische procedures overigens het Antwerps adres van het koppel Friedman – Rosenzweig.   

Maar, zo blijkt, Kaoutar Fal is gisteren niet ontvoerd maar wel opgepakt omdat ze hier wel degelijk illegaal verbleef (het visum was ingetrokken) en vooral omdat ze dus als ongewenst ervaren wordt. Waarop dat laatste precies betrekking heeft is niet helemaal duidelijk. Dat verwijt ook haar advocaat, Julien Hardy. Hij zegt dat de nota van de Staatsveiligheid waarop alle beslissingen gebaseerd zijn, bijzonder oppervlakkig en onnauwkeurig is. ‘Op die manier kunnen we ons niet verdedigen,’ zo zegt hij. Toch doet hij het want hij tekende opnieuw beroep aan bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

Maar wie de motivatie van de uitspraken van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen aandachtig leest, vindt daar toch wel relevante en vooral revelerende informatie. Zo staat er o.a. dat de Belgische Staatsveiligheid mevrouw Kaoutar Fal en haar organisaties ‘actief betrokken zijn bij inlichtingenoperaties ten voordele van Marokko.’ In gewone mensentaal betekent dat dus dat ze beschouwd wordt als spion voor haar geboorteland. 

Mevrouw Kaoutar Fal staat ook in contact met mensen bekend bij de Staatsveiligheid omwille van hun activiteiten voor offensieve buitenlandse inlichtingendiensten 

En er is meer. ‘Mevrouw Kaoutar Fal staat ook in contact met mensen bekend bij de Staatsveiligheid omwille van hun activiteiten voor offensieve buitenlandse inlichtingendiensten en omwille van haar relaties met hen.’ Welke diensten dat zijn, wordt niet gezegd. Maar de Staatsveiligheid denkt wel dat ze om die reden best van het grondgebied verwijderd wordt en zelfs uit de hele Schengenzone. 

Uit hun onderzoek blijkt ook dat Kaoutar Fal in Brussel een appartement huurt voor 1.500 euro maandelijks omdat ze naar eigen zeggen hier geregeld moet verblijven. Maar bij nazicht blijkt dat haar verblijven telkens van erg korte duur zijn, het jongste half jaar verbleef ze hier slechts drie keer een paar dagen. Ze meldde zich ook nooit bij het lokale gemeentebestuur. En waarom vraagt ze een visum voor kort verblijf terwijl ze zegt dat ze hier geregeld verblijft en permanent een appartement huurt?  

De Staatsveiligheid vindt het ook verdacht dat Kaoutar Fal zegt in Brussel geregeld te willen verblijven omdat ze hier professioneel en persoonlijke contacten heeft. Maar het zijn precies die contacten die de Staatsveiligheid als bedreigend ervaart voor de nationale veiligheid. 

De advocaat van Kaoutar Fal is niet te spreken over de gang van zaken en spreekt in termen van ‘illegale vrijheidsberoving’. Hij kondigt opnieuw juridische stappen aan. In afwachting verblijft Kaoutar Fal in het detentiecentrum 127-bis, als illegaal en/of als spion. Wordt vervolgd.  

Meest gelezen