Jasper Jacobs

70 miljoen extra voor Vlaams doelgroepenbeleid

De Vlaamse regering wil de arbeidskansen voor jongeren, 55-plussers en personen met een arbeidshandicap verder verhogen. De regering maakt daarvoor op voorstel van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) 70 miljoen euro vrij.

Sinds juli 2016 is het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid van kracht. Vlaanderen nam die bevoegdheid over van de federale overheid. De Vlaamse regering maakte bij de overname een einde aan het kluwen aan bestaande maatregelen en koos voor drie duidelijke doelgroepen: jongeren, 55-plussers en mensen met een arbeidshandicap. Voor elk van die doelgroepen werden kortingen vastgelegd.

Tijdens het eerste jaar van de maatregel werden voor bijna 200.000 werknemers doelgroepenverminderingen toegekend. "Toch blijft de werkzaamheidsgraad van deze doelgroepen nog altijd lager dan het Vlaamse gemiddelde", merkt minister Muyters op.

Daarom wil de N-VA-minister nog een tandje bijsteken voor die drie doelgroepen. Voor dit jaar gaat het om 70 miljoen euro, in 2020 gaat dat naar 78 miljoen euro.

Voor laaggeschoolde jongeren komt er vanaf 2019  bijvoorbeeld een volledige vrijstelling van de RSZ-bijdragen gedurende twee jaar. Nu is er nog een begrenzing tot 1.150 euro. 

Wat de 55-plussers betreft, komt er een vrijstelling van de werkgeversbijdragen gedurende twee jaar bij de aanwerving. Nu ligt de grens daar nog op 1.150 tot 1.500 euro. Voor de groep van de 60-plussers, die het moeilijk blijft hebben op de arbeidsmarkt, komt er nog een extra inspanning. Voor het aan de slag houden van 60-plussers gaat de vermindering van 1.150 euro naar 1.500 euro.

Ook de ondersteuning voor personen met een arbeidshandicap wordt uitgebreid. De bestaande VOP-premie (Vlaams Ondersteuningspremie) wordt uitgebreid zodat werknemers die tijdelijk geconfronteerd worden met een beperking bij het uitvoeren van hun job een compensatie krijgen.

Meest gelezen